Hindistan Vatandaşlık İşlemleri

Hindistan Vatandaşlık

Hindistan Vatandaşlık İşlemleri

Hindistan Vatandaşlık İşlemleri yapılabilmesi için gerekli önemli şartlar vardır. Bu şartları vatandaşlık talep başvurusunda bulunacak kişilerin mutlaka karşılaması gerekmektedir. Vatandaşlık hakkı elde eden bir kişi o ülkenin diğer vatandaşları ile aynı haklara sahip olur ve aynı kurallara ve anayasaya göre yaşaması ve hayatını buna göre yönlendirmesi gerekmektedir. Hindistan cumhuriyeti vatandaşlığına talep başvurusunda bulunan bir kişide öncelikle aranan özellikler aklı başında olması ve vatandaşlık talep başvurusunu hür iradesi ile gerçekleştirmiş olmasıdır.

 

Bu iki sebebin aranmasının esas gereği ise Hindistan cumhuriyeti vatandaşlığına hak kazanan bir kişinin anayasa karşısında diğer Hindistan vatandaşlarından hiçbir farkı yoktur. Aynı kurallara ve yasalara uymakla ve Hindistan cumhuriyeti vatandaşlığının getirdiği sorumlulukları ve yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur. Bu yüzden bu şartları yerine getiremeyecek durumda olan kişilere Hindistan vatandaşlık hakkı tanınmamaktadır.

 

Hindistan cumhuriyeti vatandaşlık hakkı kazanmış olan bir kişi seçimlerde oy kullanabilir, seçimlerde aday olabilir, Hindistan cumhuriyeti devleti sınırları içerisinde resmi kamu kurumlarında memur olabilir.

Hindistan Vatandaşlık hakkı kazanma konusunda diğer önemli bir husus ise vatandaşlık talep başvurusunda bulunan kişinin Hindistan cumhuriyeti ve halkı için faydalı işler yapması ve onların gelişimine katkıda bulunmasıdır.

 

Yani Hindistan cumhuriyeti yetkilileri vatandaşlık talep başvurusunda bulunan kişilerden halkı adına özverili olmasını beklemektedir. Kişiler her ne iş ile uğraşıyor ise bu konuda kendini geliştirmeli ve gelecekte Hindistan cumhuriyeti ve halkı adına önemli işlere imza atabilecek kapasitede olmalıdır. Vatandaşlık talep başvurusunda bulunan kişilerin Hindistan cumhuriyeti milli ve dini değerlerine saygılı olmalıdır.

Maddi alanda, ekonomik alanda, bilim alanında, siyasal alanda, teknoloji alanında, sanayi alanında, eğitim alanında, sağlık alanında ve benzeri diğer akla gelebilecek alanlardan en az birisinde Hindistan adına ve halkı adına önemli işler yapmalı ve gelecekte Hindistan cumhuriyetini başarılı olduğu alanlarda temsil edebilecek durumda ve kapasitede olmalıdır.

Kısaca en önemli kıstas Hindistan vatandaşlık talep başvurusunda bulunan kişinin Hindistan cumhuriyeti ve halkına fayda sağlaması ve anayasasına, milli ve dini değerlerine saygılı olması ve hayatını bu değerlere uygun yaşaması gerekmektedir.

Hindistan vatandaşlık hakkı talep edebilmek için Hindistan cumhuriyeti iç işleri bakanlığına başvuru talebinde bulunmanız gerekmektedir. Talep başvuruları Hindistan cumhuriyeti iç işleri bakanlığına bağlı vatandaşlık departmanınca incelenmekte ve değerlendirilmektedir.

 

Vatandaşlık talep başvurusu oluşturmadan önce sizlerin Hindistan cumhuriyeti vatandaşı olmanızı isteyen ve hali hazırda Hindistan cumhuriyeti vatandaşı olan kişilerden talep mektubu temin etmeniz sizin yararınıza olacaktır. Bu durum özellikle öğrenci vizesi ile Hindistan cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan öğrencilerde ve çalışma vizesi ile Hindistan cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan kişilerde çok büyük önem arz etmekte ve vatandaşlık talep başvurularının değerlendirme sürecini hızlandırarak olumlu sonuçlanması yönünde etki etmektedir.

Öğrenci olarak Hindistan cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan kişiler eğitim ve öğretim gördükleri kurum yetkililerinden başarı durumlarını gösterir belge ile birlikte gelecekte daha iyi işlere imza atabilecekleri yönünde görüşlerini bildiren, ve öğrencinin Hindistan cumhuriyeti vatandaşlık talebinin pozitif değerlendirilmesinin hem Hindistan cumhuriyeti hem de halkı adına fayda sağlayacağını belirten bir görüş mektubu almalılardır.

 

Çalışma vizesi ile Hindistan cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan kişilerde adına çalıştıkları firma, kurum ve ya kuruluş yetkililerinden aynı türde evrak temin etmeleri durumunda vatandaşlık talep başvuruları değerlendirme süreci olumlu yönde hızlanacaktır. Evlilik yolu ile vatandaşlık talep başvurusunda bulunan kişiler ise öncelikle oturum izni alarak evlilik akdini gerçekleştirmeli ve daha sonra vatandaşlık talep başvurusunda bulunmalılardır.

  1. Hindistan VİZESİ
  2. Vatandaşlık İşlemleri
Vize Başvuru İşlemleri - Vize Ofisi