İsrail Oturum İzni

İsrail Oturum

İsrail Oturum İzni

İsrail Oturum İzni anayasa da belirlenmiş olan kanunlara göre verilmektedir. İsrail Devleti Oturum İzni almak isteyen kişiler birden fazla yol ile bu izne sahip olabilirler.

Bu yollar İsrail devleti göçmen vizesi, İsrail devleti geçici oturma izni vizesi, İsrail öğrenci oturum izni vizesi, İsrail devleti din adamı oturum izni vizesi, İsrail devleti eş ve çocuk oturum izni vizesi, İsrail devleti çalışma oturum izni vizesidir.

Yukarıda belirtilmiş olan oturum izni vizeleri ile yabancı uyruklu kişiler İsrail devletinde oturum izni sahibi olabilirler. Belirlenmiş olan oturum izni vizelerinin bir kısmı talep başvurusu oluşturarak konsolosluklardan temin edilebilir.

Ancak bazıları da sadece ve sadece İsrail Devleti İç işleri bakanlığından talep başvurusunda bulunarak temin edilebilir.

Bu noktada dikkat edilmesi gereken durum oturum izni talep başvurusunda bulunacak kişilerin içinde bulunduğu sosyal duruma ve şartlara göre uygun oturum izni vize talep başvurusunda bulunmalılardır.

İsrail Göçmenlik vizesi genel olarak Yahudi olan insanlara verilmektedir. İsrail Devleti anayasasında belirlenmiş olan kanun ile beraber her Yahudi’nin İsrail Devletine göç etme hakkı vardır. Bu yasa ile İsrail Devleti resmi dini olarak belirlemiş olduğu dine mensup olan kişilerin kolayca Yahudi ülkesi olan İsrail Devletine göç etmesini sağlamak istemektedir.

Ancak bu konuda bazı sınırlamalar bulunmaktadır. Sınırlamalar ise şu şekildedir. Çocuğun Yahudi bir anneden doğmuş olması onu Yahudi yapar ve İsrail devletine göç hakkı elde eder.

Önceden Yahudi olmayıp daha sonradan Yahudi olmuş bir kişi artık sadece Yahudiliğe inanıyor ise ve başka bir dine mensupluğu yok ise başka bir inanca inanmıyor ise göç hakkı elde eder.

İsrail Devleti belirlenmiş olan bu kanunlara göre hareket etmektedir. Belirlenen bu kuralları İsrail devleti ile Yahudi yetkili makamları ortak karar ile almışlardır. Sürecin işlemesi ve değerlendirmesi konusunda ise Yahudi makamları yetkilendirilmiştir.

Bir kişinin göçmen oturum izni vizesine başvuru yapması durumunda öncelikle gerekli kontrolleri ve denetlemeyi Yahudi makamları yapmaktadır.

Eğer Yahudi yetkili makamları göçmen vizesi talep başvurusunda bulunan kişinin bilgilerinde bir yanlışlık ve ya yalan beyan olduğunu düşünürse sürecin geri kalanını İsrail Devleti Dış işleri bakanlığına devredebilir.

A/1 İsrail geçici oturum izni vizesi ile iade yasası gereğince İsrail devleti göçmenlik şartlarını yerine getiren ve ya karşılayan kişilerin göç başvuruları değerlendirilir ve uygun görülmesi halinde kişiye göçmen oturum izni tahsis edilir.

A/2 İsrail öğrenci oturum izni vizesi ise İsrail Devleti sınırları içerisinde lisans ve üzeri eğitim ve öğretim görecek olan öğrencilere tahsis edilmektedir. Bu oturum izni vizesi türünü şahıslar İsrail Konsolosluklarına talep başvurusunda bulunarak temin edebilirler.

90 (doksan) günden daha uzun sürecek olan eğitim ve öğretim programları için geçerlidir. Belirlenen süreden daha kısa olan eğitim ve öğretim programları için A/2 İsrail öğrenci oturum izni vizesi verilmemektedir.

Öğrencinin bu vize ve oturum iznine başvuru talebinde bulunabilmesi için önceden anlaşmış olduğu eğitim ve öğretim kurumundan kabul edildiğine dair ıslak imzalı ve kaşeli belgeyi İsrail konsolosluğuna ibraz etmesi gerekmektedir.

A/3 İsrail din adamı oturum izni vizesi ile İsrail devletine herhangi bir kurum tarafından resmi davet almış olan din adamlarının İsrail devleti sınırları içerisinde bulunacakları süre içerisinde oturum izni almaları sağlanabilmektedir.

A/3 İsrail din adamı oturum izni vizesi sadece İsrail devleti iç işleri bakanlığı tarafından verilebilmektedir.

A/4 oturum izni vizesi ise A/2 ve A/3 oturum izni sahibi kişilerin eş ve reşit olmayan çocukları için talep edebilecekleri oturum izni vizesidir.

B/1 çalışma oturum izni vizesi ise bir firma, kurum ve ya kuruluştan davetiye mektubu alarak İsrail devleti sınırları içerisinde çalışan kişilerin iş akdi süresince İsrail devletinde oturum izni almasını sağlamaktadır.

  1. İsrail VİZESİ
Vize Başvuru İşlemleri - Vize Ofisi