İsrail Vatandaşlık

İsrail Vatandaşlık

İsrail Vatandaşlık

İsrail Vatandaşlık sahibi olmak isteyen kişiler İsrail Devleti hükümeti tarafından önceden belirlenmiş olup anayasaya eklenen kanunlardan faydalanarak işlemlerini tamamlayabilir. İsrail devleti liberal demokrat bir ülkedir ancak bun rağmen göçmenlik politikasında izlediği yol oldukça zor kurallar içermektedir.

Genel anlamda konuşmak gerekirse İsrail vatandaşı olmak isteyen kişilerin Yahudi olması çok büyük önem taşımaktadır. İsrail devleti Yahudi olan bir kişinin vatandaşlık talep başvurusu ile Yahudi olmayan kişilerin vatandaşlık talep başvurularını aynı şartlar altında değerlendirmemektedir.

İsrail devleti kendisini Yahudi ulus devleti olarak tanımlamaktadır. Bu yüzden İsrail vatandaşlık talep başvurusunda bulunan kişilerin Yahudi olması durumunda ulus devlet anlayışı gereğince işlemleri oldukça hızlanmakta ve kolaylaşmaktadır.

Ancak İsrail devletine vatandaşlık talep başvurusunda bulunan kişinin Yahudi olmaması durumunda karşılaşacağı çok büyük problemler vardır.

Öncelikle Yahudi olmayıp İsrail devletine vatandaşlık talep başvurusunda bulunan kişinin İsrail devletinin bir Yahudi ulus devleti olduğunu anlaması gerekmektedir.

Yahudi ulus devletinin gereklerini ve çıkarlarını göz önünde bulunarak yaşamalı ve Yahudi ulusuna fayda sağlayacak işlerle meşgul olmalı ve başarı göstermelidir.

Bunun yanı sıra İsrail devleti sınırları içerisinde doğmuş ve ya ikamet eden kişilerin İsrail devletine yaptıkları vatandaşlık talep başvuruları kolayca ve hızlı bir şekilde sonuçlanmaktadır.

İsrail devleti ulus devlet anlayışı ile herhangi bir sebepten ötürü ülkelerini terk etmek zorunda kalmış Yahudi halkının kendi öz vatanları olan İsrail devletine istedikleri zaman göç etmesini kolaylaştırmak ve öz ülkelerin de rahatça yaşayabilmeleri için gereken bütün kolaylıkları sağlamaktadır.

İsrail de doğmuş ve ya Yahudi bir annenden doğmuş çocuk İsrail devletine göre Yahudi halkının bir parçası sayılmaktadır. Bu yüzden İsrail devleti ve Yahudi halkının yararına çalışacağını kabul eden ve İsrail devleti yasalarına uyacağını ve gerekli bütün faaliyetleri göstereceğini beyan ederse kolayca İsrail devleti vatandaşı olabilir.

Eğer bir kişi Yahudi bir kadın ile evlenirse o da öncelikle İsrail devleti iç işleri bakanlığından oturum izni alarak orada yaşamaya başlar. Daha sonra oturum izni sonunda ve ya daha erken bir süre içerisinde vatandaşlık başvurusunda bulunabilir.

Bu sürecin uzayıp kısalması İsrail devleti iç işlerine bağlıdır. Eğer erkek kişi evlenme akdini yerine getirdikten sonra Yahudiliği kabul eder, diğer bütün dinler ile bağlantısını koparır, bir Yahudi gibi yaşamaya başlar ve Yahudi ulus devletinin çıkarlarına ve yasalarına uygun hareket etmeyi kabul ederse İsrail devleti vatandaşlığına ve ya diğer adı ile Yahudi vatandaşlığına kolayca sahip olabilir.

İsrail devletinin izlediği esas politik amacı Yahudi vatandaşlarını aynı topraklar üstünde birleştirmektir. Bu yüzden Yahudi ulus devleti olarak kendilerini tanımlamaktadır. Ulus devletin bütün gereklerini Yahudi vatandaşlarına sağlamaktadırlar.

Yahudi olduğunuza dair elinizde bir belge var ise çok hızlı ve kolay bir şekilde İsrail Devleti vatandaşlığına geçebilirsiniz. Yahudi olmadığınız halde İsrail vatandaşlığı için bir diğer yol ise İsrail devleti sınırları içiresinde herhangi bir sebepten ötürü ikamet ediyor olmanızdır.

İkamet etme süreniz son 5 (beş) yıl içerisinde en az 3 (üç) yıl olmalıdır. Belirlenen süreyi doldurmayan kişiler İsrail devletine yaptıkları vatandaşlık talep başvuruları red cevabı almaktadır.

Yahudi olmadığınız halde İbranice dilini diğer kişiler ile iyi şekilde iletişim kurabilecek şekilde okuyup yazabiliyorsanız ve günlük konuşma dilinde akıcı şekilde konuşabiliyorsanız ve diğer tüm ülkelerin vatandaşlıklarından çıkmış, hiçbir ülke ile bağınız kalmamışsa kolayca İsrail devleti vatandaşlığı talep başvurusunda bulunabilirsiniz.

  1. İsrail VİZESİ
  2. Aile Birleşimi
Vize Başvuru İşlemleri - Vize Ofisi