Mısır Vatandaşlık

Mısır Vatandaşlık

Mısır Vatandaşlık

Mısır vatandaşlık başvurusu yapacak kişilerin öncelikle uzun süreli oturum izni alması gerekmektedir. Uzun süreli oturum izni talebi için diplomatik temcilik makamına hazırlanıp verilmesi gereken evraklar mevcuttur. Gerekli olan belgeler şunlardır;

 • Uzun süreli vize talep dilekçesi: Dilekçe içeriğinde başvuranın bilgileri ve vize talep nedeni belirtilmelidir. Mısır ilgili makamına hitaben yazılmalıdır.
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Biyometrik fotoğraf: Mısır yetkili birimlerince belirlenen boyutlarda arka fonu beyaz olacak şekilde 4 adet biyometrik fotoğraf gereklidir. Fotoğraflar güncel hali yansıtmalı ve dijital ortamda oynama yapılmamalıdır. 
 • Pasaport: Başvuruda kullanılacak pasaport 10 yıldan eski olmamalıdır ve yıpranmamış olmalıdır. Eski ve geçerliliği kalmamış pasaport ile yapılan başvurular kabul edilmemektedir.
 • Evlilik tescil belgesi: Mısırlı bir vatandaş ile evli olanlar, Mısır İçişleri Bakanlığı tarafından evliliğin gerçekliğinin tescil edildiğine dair belgesi gereklidir.
 • Başvuru yapanın anne – baba doğum belgeleri: Vatandaşlık başvurusunda bulunan kişinin anne ve babasının doğum yerlerini belirten belgelerin ibrazı gereklidir.
 • Evlilik cüzdanı fotokopisi: Evli olan başvuru sahipleri evlilik cüzdanı fotokopisini iletmelidirler.

Mısır Konsolosluğu gerek duyduğu takdirde ek evrak isteği yapabilmektedir. İstenilen belgeler hazırlanırken eksiksiz ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmalıdır. Mısır vatandaşlığı başvuru için Uluslar arası insan hakları gereğince uyruk, etnik köken ve vatandaşlık arasında ki farklar ortadan kaldırılmıştır.

Kaldırılan farklar ve ayrımlardan sonra yabancı kişilerin Mısır vatandaşlığına geçme yolu açılmıştır. Aile birleşimi ile yaptığı evlilikle, babanın kökeniyle, kesintisiz olarak 5 yıl Mısır da ikamet ederek vatandaşlık başvurusu yapılabilmektedir. Ayrıca belli alanlarda uzman olan kişiler, Mısır’a katkı sağlat düşüncesi ile vatandaşlık başvurusunda öne alınmaktadır.

Mısır da ikamet eden yabancıların vatandaşlığa geçebilmesi için farklı prosedürler uygulanmaktadır. Başvuru sahibinin Mısır’da bulunma sebebi, oturum süresi ve oturum izni derecesi gibi kriterler vatandaşlık için etken olmaktadır.

Bu etkenler vatandaşlık başvurusunda yararlanılacak yasaları belirlemektedir. 5 yıl süreyle kesintisiz olarak Mısır’da yaşayan, hayatta kalan, Mısır’ın kalkınmasına fayda sağlayan kişiler vatandaşlık başvurusu yapabilmektedirler.

Mısır vatandaşlık başvuruları bakanlık tarafından incelenmekte ve onaylanmaktadır. Başvurular şahsen gerekli birimlere yapılmak zorundadır. Mısır vatandaşlık şartnamesinde başvuruda aranan bazı özellikler bulunmaktadır. Bu özellikler şu şekildedir;

 • Arapça dilini kullanabilme yeterliliği
 • Arapça olarak sözlü ve yazılı olarak kendini ifade edebilmelidir.
 • Adli sicilin temiz olması gerekmektedir. Bir devletin düzenini bozan, kamuyu rahatsız eden davranışlarda bulunmamış olması gerekmektedir.

Mısır vatandaşlığına kabul edilen kişiler tüm vatandaşlık haklarından yararlanabilmektedirler. Oy kullanma, kalıcı ikamet, seçme ve seçilme, kamu görevlerinde iş alma ve sosyal tüm hizmetlerden yararlanma hakkı elde edilmektedir. Mısır dışı seyahatlerde vatandaşlar Mısır Devleti’nin koruması altına alınmaktadır.

Mısır Vatandaşlığına Geçme Yolları

Mısır vatandaşlığına geçmek isteyenler için birden fazla yasal yol bulunmaktadır.

 1. Doğumla kazanılan vatandaşlık: Mısırda doğan kişiler otomatik olarak Mısır vatandaşı olmaktadırlar. Doğum ile organik olarak vatandaş olunmaktadır ve bu organik vatandaşlık sonradan elde edilebilen bir vatandaşlık değildir.
 2. Kökenden dolayı kazanılan vatandaşlık hakkı: Ebeveynlerinden en az birinin Mısır vatandaşı olmasından dolayı kazanılan vatandaşlık hakkıdır. Kişinin doğduğu ülke fark etmeksizin bu hak ile Mısır vatandaşı başvurusu alınmaktadır.
 3. Aile birleşimi yolu ile vatandaşlık: Mısırlı bir kişi ile evlenilerek gerekli prosedürler oluştuktan sonra kazanılan vatandaşlık hakkıdır.
 4. Oturum ve çalışma ile elde edilen çalışma hakkı: Mısır’da 5 yıl süreyle ikamet eden ve devlete bağlılığı olan kişilerin elde ettiği vatandaşlık hakkıdır. Devlete bağlılık için evi olması, kira sözleşmesi olması gibi özellikler yeterlidir.
Vize Başvuru İşlemleri - Vize Ofisi