2021 Özbekistan Vize Başvurusu - Vize Ofisi
Özbekistan Vizesi Başvurusu

Özbekistan Vizesi: 2021 Vize Başvurusu

Özbekistan Çalışma Vizesi İşlemleri

Özbekistan çalışma vizesi almak elbette belli şartlara bağlıdır. Her şeyden önce çalışma vizesi için başvuran kişinin on yıldan yeni olan bir pasaporta sahip olması gereklidir.

Özbekistan çalışma vizesi almak için ilk önce ticari vize ile ülkeye giriş yapmalıdır.  Ticari vize almak için Özbekistan Konsolosluğu’na vize ofisi aracılığı ile başvuru yapılabilir. Ticari vize ile ülkeye giriş yapılmasının ardından üç gün içinde ikamet izni alınmalıdır. İkamet izni alındıktan sonra ticari faaliyetler yapılabilir.

Özbekistan’da şirket kurmak ve ya bir şirkete ortak olmak için Özbekistan Çalışma Bakanlığı’ndan ruhsat alınması şarttır. İlk etapta Özbekistan çalışma Bakanlığı 1 yıl süre ile ruhsat vermektedir. Daha sonra bu süre uzatılabilmektedir.

Kişisel çalışma izni ise ilk etapta 6 aylık süre olarak verilir. Daha sonra tekrarlayan 6 aylık sürelerle uzatılabilir. Çalışma vizesi için başvuran kimse firmanın sahibi dahi olsa ilk başvuruda alacağı iznin süresi 6 ayı geçemez.

Şirket çalışanları için verilen çalışma izni süreleri 3 ve 6 aylık periyotlar halinde düzenlenir. İşverenin ilgili makamlara başvurması ile süreler tekrarlanarak uzatılır.

Ama çalışanlar için verilen vize süresi 6 aydan fazla verilmez. Her izin başvurusunda harç ödeme zorunluluğu vardır. Bu harç bedelleri de Özbekistan hükümeti için ciddi bir gelir kaynağıdır.

Çalışma ruhsatı için başvuruda bulunan kişilerin Özbekistan’a ticari vize ile giriş yapmış olma zorunluluğu vardır.  Ticari vize konusunda vize ofisi yardımcı olacaktır. Ayrıca gerekli iş sözleşmelerinin önceden yapılmış olması gereklidir.

Özbekistan Çalışma Vizesi ve Şirket Kurma

Özbekistan topraklarında kurulan şirketler Özbekistan kanunlarına tabidir. Bakanlar kurulundan alınan çalışma lisansı sayesinde alanında ticari faaliyetlerini yürütebilir.

Firmanın öz sermayesinin 150.000 Dolardan az olmaması gereklidir.  Firmanın Özbekistan Adalet Bakanlığı ile birlikte Özbekistan Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı ve Yatırım ve Ticaret Bakanlığı’ na şirket kaydı yapılmalıdır. Şirket sermayesinin en az % 30 luk kısmının ilgili makamlara önceden yatırılmış olması şarttır. Bu miktarın yatırılmaması halinde şirketin kaydı tamamlanmaz.

Eğer şirket Özbekistan’daki bir ortakla kurulacaksa yabancı sermaye payı en az % 30 olmalıdır. Şirketin yabancı yatırımcı statüsünde olması için, yabancı ortaklardan en az birinin tüzel kişilik olma şartı aranmaktadır.

Çalışma Vizesi Gerekli Evraklar

 • Özbekistan makamlarınca yabancı yatırımcı statüsünde değerlendirilebilecek bir şirket açmak isteyen kimselerin tamamlaması gereken evraklar ve prosedürler vardır. Bu evraklar ile ilgili vize ofisi ile irtibata geçilebilir.
 • Özbekistan Adalet Bakanlığına hitaben kayıt talebini içeren dilekçe ilk başta yapılması gereken işlemdir. Bu dilekçe Özbekçe yazılmalıdır.
 • Şirket Tüzüğü de açıklamalı ve Özbek dilinde yazılmış olmalıdır.
 • Tesis anlaşması da yine ayrıca Özbek dilinde de yazılmış olmalıdır. Bununla birlikte Tesis Toplantı Protokolü de buna eklenmelidir
 • Noter tasdikli ve Özbekistan Konsolosluğundan onaylı banka referans mektubu ile birlikte yine konsolosluktan alınmış yetki belgesi de gerekli evraklardandır.
 • Kayıt ücreti ilgili Özbekistan makamlarına yatırılmış olmalıdır.
 • Arazi kira kontratı, ofis kira kontratı ve kullanım izni mutlaka ibraz edilmelidir.
 • Şirketin adresini onaylayan belgenin aslı ve devlet ortaklı şirketlerde Mülki Komitenin izin yazısının aslı evraklar arasında olmalıdır.
 • Şirket faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlayacak makine vb. ekipmanların temini ile ilgili belgeler ve gerekli olan maddi kaynakların varlığını tasdikleyen belgeler ilgili makamlara teslim edilmelidir.

Bütün belgelerde Özbekçe tercümenin yapılmış olmasına dikkat edilmelidir. Bu tercümeler için vize ofisi çalışanları belli bir ücret karşılığında yardımcı olurlar.

Özbekistan makamlarınca çalışma izni olmayana oturma izni de verilmemektedir. Özbekistan oturum izni çalışma iznine bağlı olan süre ve sınırlarda verilmektedir.

Özbekistan’da ticari faaliyette bulunmak, çalışmak ve iş görüşmesi yapmak için ülkeye ticari vize ile giriş yapmak şartı aranmaktadır.  Ticari vize alım şartları konusunda vize ofisi.com dan bilgi alınabilir. Turistik vize ile ülkeye giriş yapıp çalışma izni için başvuru yapmak mümkün değildir.

Özbekistan Öğrenci Vizesi İşlemleri

Özbekistan öğrenci vizesi eğitim amacıyla ülkeye yapılacak seyahatlerde alınan vize çeşididir. En fazla bir yıla kadar verilir. Dil kursu, ilk ve orta öğrenim için, yüksekokul için eğitim vizesi alınabilir. Bunu yanında lisans, doktora ve yüksek lisans programlarına katılacak olanlar da eğitim vizesi almalıdır.

Verilen süre içerisinde Özbekistan’a giriş çıkış yapmak mümkündür. Sadece bu türde bir vize alımında sadece ödenecek ücret farklılık göstermektedir.

Özbekistan Öğrenci Vizesi İçin Gerekli Evraklar

Pasaport: on yıldan eski olmamalıdır. Pasaportun geçerlilik süresi vize bitişinden itibaren en az 6 ay daha fazla olmalıdır. Çünkü süresi dolan pasaportun Özbekistan’da yenilenmesi mümkün değildir. Ayrıca Özbekistan’da sınır kapılarında giriş çıkışlar sıkı kontrol edilmektedir.

Vize başvuru formu: Özbekistan resmi makamları tarafından vize başvurusu yapan kişinin hakkında bilinmesi gereken bilgilerle doldurulan bir formdur. Formun doldurulması sırasında tamamen doğru ve tam bilgiler verilmelidir. Eksik ve yanlış verilen bilgiler vize başvurusunun reddedilmesine neden olabilir.

İngilizce olarak doldurulur. Bilgilerin güncel olması önemlidir. Seyahat amacı ve seyahat ayrıntıları formda belirtilmelidir. Vizenin başlangıç tarihi ve bitiş tarihi de başvuru formunda belirtilen süreler dikkate alınarak verilir.

Rezervasyon Bilgileri: otel rezervasyon bilgileri ya da okulun pansiyonunda, yurdunda kalınacaksa bu rezervasyon bilgileri belirtilmelidir.

Aile yanında kalınacaksa bu adres ve telefon numarası ile birlikte aile bilgileri de eklenmelidir. Uçak PNR numarası ve hangi sınır kapısından girileceği gibi ayrıntıların da önemli olduğu unutulmamalıdır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta evraklarda belirtilen tarihler arasındaki tutarlı uyumdur.

Öğrenci Vizesi Talep Dilekçesi: Öğrenci vizesi için başvuran kişinin şahsi pasaport numarası ve kimlik bilgilerinin yanında öğrenim göreceği eğitim kurumunun bilgileri de yer almalıdır. Teleks numarasının da eklendiği bu bilgiler sayesinde konsolosluk öğrenci vize başvurusunu değerlendirir. Bilgilerde yanlışlık ve ya eksiklik varsa başvuruyu reddedebilir. Ya da eksiklerin tamamlanmasını ister. Eksikler tamamlanınca vize için tekrar başvurma hakkınızı baki tutar.

Öğrenci vizeleri için başvuruda bulunurken genellikle sponsor ile başvurulur. Sponsorun bilgileri de evraklar arasına koyulmalıdır. Sponsorun el yazısı ile yazdığı sponsorluk mektubu da bazen istenmektedir. Sponsorun öğrencinin seyahatini finanse edebilecek kadar maddi imkânı bulunduğunu bankadan belgelendirmelidir.

Öğrencinin seyahat ve eğitim sponsoru birinci derece yakını olmalıdır. Ancak birinci derece yakını hayatta olmayan öğrenciler için vasi tayin edilmişse vasisi sponsor olabilir. Vasinin bulunmaması durumunda vakıf ve ya dernek gibi kurumların sponsorluğu da kabul edilebilir.

Teleks Numarası: Öğrencinin eğitim alacağı kurumun öğrenciye davet mektubu göndermiş olması şartı bulunmaktadır. Bu davetiyede eğitimin niteliği, eğitim programının içerik bilgileri ve süresi belirtilmelidir. Öğrencinin kalacağı yeri eğitim kurumu aracılığı ile ayarlandıysa bu bilgilerin öğrenciye bildirilmesi gereklidir

öğrenci aile yanında kalacaksa yanında kalacağı ailenin bilgileri de konsolosluk yetkilileri ile paylaşılmalıdır.  Öğrenci bu bilgileri vize alacağı makamlara teleks numarasını ekleyerek iletir. İlgili konsolosluk bu teleks numarası ile gerekli sorgulamaları yapar. Sorgulama sonucu müspet olursa öğrenci vizesi büyük ihtimalle onaylanır.

Özbekistan Öğrenci Vizesi ve Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar

Özbekistan öğrenci vizesi alan bir öğrenci bu vize ile sadece eğitim görme hakkına sahip olur. Çalışma iznine sahip olmaz. Eğer öğrenci vizesi amacı dışında kullanılırsa ceza alma ve sınır dışı edilme durumu söz konusu olabilir. Bir daha Özbekistan vizesi almak istemesi durumunda bu suiistimal durumu kişinin karşısına mutlaka çıkacaktır. Bu durum vize başvurusunun reddedilme nedenlerinin başında gelmektedir. Özbekistan öğrenci vize ile ilgili tüm bilgiler vizeofisi.com da bulunmaktadır.

Özbekistan Ticari Vize İşlemleri

Özbekistan ile Türkiye arasında yapılan son anlaşmalara göre Türk Vatandaşları Özbekistan’da ticari faaliyette bulunabilmektedir. Ticari faaliyette bulunmak isteyen Türk Vatandaşları Özbekistan ticari vize alma zorunluluğu vardır. Ama Özbekistan ticari vize için davetiye ve dilekçe zorunluluğunu kaldırdığından nispeten kolaylaşmıştır.

Ticaret yapmak üzere vize almak isteyenler için davet mektubu gerekmemektedir. Fuar vb. organizasyonlarda ticari faaliyette bulunacak olan iş adamları da ticari vizeye tabidir.

İlk kez ticari vize başvurusunda bulunacak olanlara 90 günden daha az bir süre için ticari vize verilebilir. İlk başvuru değilse en fazla 90 gün süre ile verilmektedir.

Özbekistan vize makamları tarafından ticari vize başvurusu 3 ile 5 iş gününde cevaplanmaktadır. Yine de tedbirli olmak adına seyahatten en az 10 gün önceden başvuruda bulunmakta fayda vardır.

Özbekistan Ticari Vizesi Alma

Özbekistan Ticari vize iki farklı şekilde alınabilir. Neredeyse hiç uğraşmadan vize ofisi aracılığıyla işlemlerin yürütüldüğü şekli ki en zahmetsiz olanıdır.

Diğeri ise konsolosluğa şahsen başvuruda bulunup evrakları tamamlamaya uğraşarak almaktır. Bu biraz zahmetlidir. Ama diğerine göre biraz daha ekonomik olacaktır. Sonuçta vize ofisi hizmetlerine karşılık bir ücret talebinde bulunmaktadır.

Özbekistan Ticari Vize Evrakları

Vize başvuru formunda seyahatin tüm ayrıntıları yer almalıdır. Açık ve anlaşılır şekilde anlatılmalıdır.

Pasaportun son on yıl içinde alınmış, en az iki boş sayfaya sahip ve en az 6 ay geçerlilik süresine sahip olması gereklidir. Sayfaları yırtık ve yıpranmış pasaportlar kabul görmemektedir. Hatta vizenin reddedilmesine neden olabilmektedir. Eğer var ise eski pasaportun eklenmesi vize alımını kolaylaştırabilir.

Biyometrik formda çekilmiş iki adet fotoğraf. Boyutları 35 mmx 45 mm olmalıdır. Arka plan beyaz olmalı ve yüzün önünden çekilmiş, gölgesiz olmalıdır. 6 aydan önce çekilmiş ise tekrarlanmalıdır.

Her ne kadar davet mektubu mecburiyeti ortadan kalkmış olsa da ticari faaliyetler için doğrulama adına bazı bilgiler hala istenmektedir. Özbekistan makamları tarafından Özbekistan’ da ziyaret edilecek olan şirket bilgileri ve ziyaret edilecek firma yetkilisinin bilgileri istenmektedir.

Bu bilgileri Özbekistan Ticari Vize başvuru formuna yazmak gereklidir. Özbekistan konsolosluğu bu bilgiler doğrultusunda başvuranın amacının ticari olduğunu teyit etmektedir. Bu bilgilerde yanlışlık ve ya eksiklik olması durumunda vize talebi reddedilebilir. Ek evrak isteminde bulunulabilir.

Özbekistan ticari vize süresi için belirlenmiş zaman aralıkları vardır. Bunlardan başka bir süreyle ticari vize verilmez. Yapılacak olan ticari faaliyetin mahiyetine göre 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık olarak belirlenmektedir. Vize başvuru formu doldurulurken süre seçiminde de bulunulmalıdır. Üç aylık vize süresi seçiminde bulunulması halinde multi giriş seçeneği ve ya üç girişli seçenek de sunulmaktadır.

Bu seçenekler için gerekli olan evraklar aynı olup sadece ücretlerde değişiklik olmaktadır. Vize ücreti ile ilgili en güncel ve sağlıklı bilgiyi vize başvurusu sırasında yetkili makamlardan öğrenmek mümkündür. Çünkü vize vermek ve sonlandırmakla ilgili tek yetkili Özbekistan resmi makamlarıdır. Bu resmi makamlar aynı zamanda vize ücretlerini belirleyen tek yetkili kurumdur.

Yeşil pasaport sahipleri de Özbekistan’da ticari faaliyette bulunması gerekirse ticari vizesi almak zorunluluğundadır. Yeşil pasaport, umuma mahsus bordo pasaport ve gri pasaport sahibi olanlar ticari işlemler için Özbekistan makamlarından ticari vize almak için başvurmalıdır.

Özbekistan Ticari Vize Alma İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Özbekistan teleks numarası almaya özen göstermelidir. Ülkeye giriş yapılan ilk üç gün içinde ikamet başvurusu yapılmalıdır. Özbekistan resmi makamları sadece diplomatik pasaport sahiplerinden vize istememektedir. Bunun haricindeki bir pasaporta sahip Türk vatandaşı ticari vizeye muhataptır.

Özbekistan Turistik Vize İşlemleri

Özbekistan 2018 yılında yapılan anlaşmalar neticesinde bordo pasaportlu Türk Vatandaşlarından kısa süreli seyahatlerde vize istememektedir.

Ancak daha uzun süre kalacak kimseler için Özbekistan vize işlemleri prosedürü uygulanır.

30 günü aşmamak koşulu ile Özbekistan’a turist olarak giden Türk vatandaşlarının otel rezervasyonu yapmaları yeterlidir. Sınır kapılarından giriş yapıldıktan sonra en geç üç gün içinde Özbekistan ikamet izni almaları şarttır.

Bu izinle en fazla 30 gün ülkede kalmalarına izin verilir.  Turist olarak alınan ikame izni ile sadece turistik faaliyetlerde bulunulabilir. Ticari faaliyette bulunulamaz.

30 günden daha uzun süre kalmak gerektiği durumlarda alınacak turistik vize için evrak düzenlemek zorunludur. Bu evrakların ne olduğu ve düzenlemesi konusunda vize ofisi yardımcı olacaktır.

Özbekistan Turistik Vize İçin Gerekli Evrak Listesi

 • Bu evrakların başında son on yıl içinde alınmış pasaport gelmektedir. Pasaportun en az iki boş sayfaya sahip olması, buruşuk ve ya yırtık olmaması şartı vardır. Bir de geçerlilik süresi vize bitim tarihinden itibaren en az 6 ay olmalıdır.
 • Fotoğraf iki adet ve biyometrik standartlara uyularak çekilmelidir. Arka fon beyaz ve ya açık renkli, son 6 ay içinde çekilmiş yeni bir fotoğraf olmalıdır.35 mm x 45 mm ölçülerinde olmalıdır.
 • Vize başvuru formunun eksiksiz olarak doğru bilgilerle doldurulması önemlidir. Seyahat planının açıklıkla yazılması seyahat amacınız hakkında şüpheye yer bırakmayacaktır.
 • Özbekistan turistik vize başvurusunda otel rezervasyonunun yapılmış olması vizenin alınmasını kolaylaştırır. Çünkü turistik seyahatlerde otelde kalınması zorunludur. Bir takım sitelerden yapılmış olan rezervasyonlar pek itibar görmemektedir. Rezervasyonun mutlaka onaylanmış olması gereklidir. Otel de kalma süresinin seyahatin tamamını kapsaması şartı da vardır.
 • Özbekistan’dan çıkarken sınır kapısında otel faturanızı sormaları halinde göstermek için faturanın alınması unutulmamalıdır. Aksi takdirde eğer fatura gösterilmezse ceza alınabilme olasılığı vardır.
 • Özbekistan turistik vize alacak olan kimse öğrenci ise bir sponsora ihtiyacı vardır. Sponsor banka ve kişisel bilgileri de vize için gereklidir. Bu sponsorun tüm seyahat masraflarını karşılamaya yönelik finansal durumunu ibraz etme yükümlülüğü vardır. Sponsor anne, baba ve ya irinci derecede herhangi bir akraba olabilir.
 • Öğrenci 18 yaşından küçükse veli muvafakat namesi şarttır. Eğitim öğrenimin devam ettiği süre içinde seyahat gerçekleşiyorsa öğrencinin okulundan izinli olduğuna dair belge alınmalıdır.

Özbekistan turistik vize almak için çalışan olmak gibi bir zorunluluk yoktur. İş yeri sahibi ve ya çiftçi de olsa bu vizeyi alabilir. Özbekistan turistik vizesi 7-15-30 ve 90 günlük olarak verilir. Bu sürelerde evraklarda bir değişiklik olmaz. Sadece alınan Özbekistan turistik vizesinin süresine göre vize harcı ücreti değişmektedir.

Özbekistan turist vizesi ücretleri devamlı olarak değişkenlik gösterir. Bu nedenle gidilecek zamanda Özbekistan vize ofisi ile irtibata geçilip öğrenilmesi gerekmektedir. Ya da vize ofisi.com aracılığıyla bu bilgiye ulaşılabilir.

Özbekistan üzerinden transit olarak başka bir ülkeye geçiş yapacak olanlara 5 günlük olan özel bir transit vize uygulanır. Bu ayrıcalık yüz bir ülke vatandaşına tanınmıştır. T.C vatandaşları da bu ayrıcalığa sahiptir.

Özbekistan turistik vize sadece turizm amaçlı kullanılmalıdır. Amacı dışında kullanıldığı tespit edilirse Özbekistan hükümetinin yaptırım uygulama hakkı vardır. Hapis cezası da bu yaptırımlardan biridir. Yani çalışma, iş görüşmeleri yapma, ticari faaliyetlerde bulunmak turistik vize için yasaklı alanlardır. Bu faaliyetler için Özbekistan Devleti’nin ayrı vize uygulamaları vardır.

Özbekistan turistik vize ile sadece turizm faaliyetleri yapılabilir. Turistik turlara katılıp ziyaretler yapılabilir. Vizenin aşım süresi en fazla 90 gündür. Bu sürenin aşılmamasına dikkat etmek gereklidir. Turistik vize ile ilgili olarak vizeofisi.com da Özbekistan sayfasını incelemenizi tavsiye ederiz

Özbekistan Aile Ziyaret Vizesi

Özbekistan aile ziyaret vizesi alırken Ekim 2017 öncesinde davetiye alma zorunluluğu vardı. Ancak 2017 yılı Ekim ayında Özbekistan aile ziyaret vizesi alırken davetiye alma zorunluluğunu kaldırmıştır.

Özbekistan ile ülkemiz arasındaki son dönem vize anlaşmaları neticesinde aile ziyareti ve turistik vize gibi kısa süreli vizelerde evrak kalabalığını azaltmıştır. Ancak yine de vize alma zorunluluğu vardır. Özbekistan aile ziyaret vizesi almak için konsolosluklara şahsen müracaat edilebilir.

Bir de vize ofisleri aracılığı ile müracaat etme seçeneği vardır ki bu zahmetsiz ve çabuk olan müracaat şeklidir. İşin uzmanı kişiler tarafından doldurulan vize müracaat formunun imzalanması yeterlidir. Pasaport, fotoğraf ve kimlik ibrazından sonra gerekli bilgiler verilir. Sonrasında kişi sadece onaylanmış vizesini almak için vize ofisine gider.

Bütün bu hizmetler karşılığında bir bedel almak elbette vize ofisinin en temel hakkıdır.

Özbekistan Aile Ziyaret Vizesi Evrakları ve Özellikleri

Özbekistan aile ziyaret vizesi almak için elbette kişinin bir pasaport sahibi olması gereklidir.

Pasaport: 10 yıldan eski olmamalı ve iyi durumda olmalıdır. En az iki boş sayfaya sahip olan pasaportun geçerlilik süresi vize bitiminden itibaren en az 6 aya daha uzanmalıdır. Süresi biten pasaportun Özbekistan’da yenilenmesi mümkün değildir. Süresi biten pasaportla Özbekistan resmi makamlarınca yakalanma durumunda ceza-i işlem uygulaması yapılır. Hatta hapis cezası ile birlikte para cezasına çarptırılan kişi pasaportu elinden alınarak sınır dışı edilir.

Bir daha Özbekistan vizesi almak için başvurduğunda bu durum önüne çıkacaktır. Özbekistan vizesini alması pek mümkün olmayacaktır.

Vize Başvuru Formu: Özbekistan aile ziyaret vizesi alırken doldurulan forma asla gerçek olmayan bilgi yazılmamalıdır. Formda belirtilen zorunlu alanların tamamı doğru ve tam olarak doldurulmalıdır. Eğer verilen bilgilerden eksik ve yanlış olan varsa konsolosluk tarafından tespit edilir.

Eksiklik tespit edilirse tamamlanması istenebilir ve ya başvuru reddedilebilir. Yanlış verilmiş bir bilgiye rastlanırsa art niyet düşünülür ve vize başvurusu büyük olasılıkla reddedilir. Bu nedenle eğer vize başvurusunun reddedilmesi gibi bir durumla karşılaşılmak istenmiyorsa bilgiler kesinlikle doğru ve tam olmalıdır.

Vize başvuru formunda aile ziyareti yapılacak aile üyelerinin kaldığı evin adresi ve aile üyelerinin kimlik bilgileri, yakınlık dereceleri belirtilmelidir. Aile ziyareti sırasında kalınacak yerin bilgileri de forma yazılır.

Fotoğraf: Biyometrik olarak çekilmiş olmalıdır. 35 mm x 45 mm ebatlarında iki adet olmalıdır. Arka fon beyaz ve ya açık renkli olan fotoğraflarda mimik ve gölge olmamalıdır. Fotoğraflar kişinin son halini yansıtacak derecede yeni olmalıdır. En fazla 6 ay önce çekilmiş olması yeterlidir.

Kimlik fotokopisi: kimlik kartı fotokopisinin okunaklı olması önemlidir. Karanlık olarak çekilmiş fotokopinin okunaklı olmaması nedeniyle reddedilebilir.

Bu evraklar Özbekistan aile ziyaret vizesi için istenen genel evraklardır. Ancak Özbekistan makamları aile ziyaret vizesi almak isteyen kimseden ek evraklar isteme hakkını saklı tutar.

Özbekistan aile ziyaret vizesi, Özbekistan topraklarında yaşayan yakınlarını ziyaret etmek isteyenlere verilir. İster vize ofisi aracılığı ile alınmış olsun isterse kişinin kendisi tarafından alınmış olsun sadece kısa süre için verilir. Aile ziyaret vizesi ile ticari faaliyet yapılamaz.

İş başvurusunda bulunulamaz. Özbekistan’da herhangi bir iş yerinde çalışamaz. Özbekistan’da uzun süre oturum hakkına sahip olamaz. Sadece aile ziyareti ve turistik faaliyetler yapılabilir.

Özbekistan aile ziyaret vizesi ücretleri zamanla değişiklik gösterir. Kalınacak süreye ve vizenin mahiyetine göre yıl içinde değişiklik gösterir. Bu nedenle vize için başvuru yapılacağı zaman en güncel ve doğru ücret bilgisine ulaşmak mümkündür.

Özbekistan Evrak Tasdik İşlemleri

Özbekistan evrak tasdik işlemleri için Türkiye’de hem İstanbul hem de Ankara’da başkonsoloslukları bulunmaktadır.

Özbekistan konsolosluğu nu ziyaret ederek öncelikle evrak tasdik işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Buradan alınan onay ile beraber yurt dışına çıkışınızı gerçekleştirebilmektesiniz. Bunun dışında verilen hizmetler şu şekildedir:

 • Nüfus kayıt işlemleri
 • Eğitim ile ilgili evrak tasdikleri
 • Fatura ve sertifika onayları
 • Ticari belge onayları

 

Özbekistan Konsolosluğu Evrak Tasdik

Özbekistan konsolosluğu mevcutta bulunan; uluslararası anlamda, kişilerin yurt dışına hiçbir engel bulunmadığını tasdik etmek amacı ile geçerliliğinin bulunmasını sağlayan evrak tasdik işlemlerini kabul eden kurumdur.

Özbekistan konsolosluğu evrak tasdik işlemleri imzalanarak ve noter onayı gibi aşamalardan geçmektedir.

Özbekistan vatandaşlarına herhangi bir sebepten dolayı tasdikleri, Özbekistan ülkesine yapılacak olan seyahatlerde hangi amaç ile çıkılacaksa, evrak tasdikleri Özbekistan başkonsolosluğuna yazılı ile yapılmaktadır.

 

Özbekistan Konsolosluğu Evrak Ücretleri

Her ülkenin konsolosluğu farklı bir evrak ve belge beyanında bulunmaktadır. Bu belgeler, o ülkeye çıkış sebebinize göre farklılaştığı bilinir. Özbekistan ülkesine çıkış sebebiniz de göre:

 • Ticari
 • Eğitim
 • Turistik
 • Seyahat gibi sebeplerden dolayı farklı belgeleri bulunabilir.

Bu belgelerin onaylatma işlemlerinden geçerken sayfa başına, sayısına göre de belirli bir miktar para ödendiği bilinmektedir.

Özbekistan konsolosluğuna başvuruda bulunmadan hemen önce belgeleri onaylattırma ve noterden getiriliş süreçlerinde ücretlendirme olmaktadır. Bu ücretlendirmelerin başlangıcı, belgelerinizin aslının Özbekistan diline çevirilerek önemli bir tercüman eşliğinde hazır hale getirilmesinde de belirli bir miktar ödenmektedir.

Özbekistan Konsolosluğu Evrak Teslim Alma Saatleri

Belgelerin asıllarının tercüme edilip, noter onayından geçirdikten sonra apostil onayı ile beraber tasdik sürecine girişi tamamı ile evrakların işlemlerinin son bulduğu son sürece girildiğini gösterir.

Böyle bir durumda son aşama olarak artık evrakların onaydan geçip geçmeyeceği süreci beklenmeye başlanır.

Onaya vermiş olduğunuz evrakları teslim alabilmek için Özbekistan Başkonsolosluğu’nun aktif olarak çalıştığı saatlere dikkat etmeniz gerekir. Resmi tatillerde konsolosluklar hizmet vermemektedir. Bekleme sürecinde resmi tatilleri çıkarak buna göre bir hesaplama yapmanız gerekir.

İstanbul’daki Özbekistan başkonsolosluğu çalışma saatleri Hafta içi her gün sabah 09.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında hizmet de bulunmaktadırlar.

Özbekistan’ın Ankara’da bulunan konsolosluk bölümü için çalışma saatleri pazartesi ve cuma günleri de kapsamaktadır. Hafta içi pazartesi ve cuma günleri sabah 10.00 ile 12.00 arasında hizmet vermektedir.

Özbekistan’ın Ankara’da bulunan büyükelçilik makamlarını ziyaret etmek için de yine pazartesi ve cuma günleri sabah saat 09.00 ile akşam 18.00 saatlerinde ziyarette bulunabilirsiniz.

 

Özbekistan Evrak Tasdik İçin Gerekli Evraklar

Özbekistan’a gidişlerde kullanılacak olan evrakları tasdik edilip belirli bir süreliğine kişilere çıkış hakkının tanınması süreçlerini gerçekleştiren kurum Özbekistan konsolosluğudur.

Evraklarını teslim sürecine kadar olan kısımlarda belirli aşamalardan geçtiği bilinir. Bu aşamalarda Özbekistan’a çıkış sebebinize bağlı olarak belgelerde değişimler ve buna bağlı olarak da teslim ve kabul sürecinde gerçekleşir.

Kabul sürecinde Özbekistan büyükelçiliği sizlere 7 ile 10 arasında bir sürede evrakların onayını vermektedir.

Özbekistan konsolosluğu aracılığı ile onaylanacak belgelerin başında öncelikle;

 • Kişinin belgelerin aslını bir yeminli tercüman eşliğinde çevirisini yaptırması gerekmektedir.
 • Yeminli tercümanlar çevrilmiş olan belgelerin imza ve mühür aşamalarından geçtikten sonra noter olayından geçmesi gerekir.
 • Noter onayı alan belgelerin aslı son olarak yurt dışına çıkışını yasallaştırdığını belirtmek amacıyla apostil onayından geçer.

Bu belgelerin apostil onayından geçebilmesi için de öncesinde noter imzalı olması gerekmektedir.

 

Özbekistan  Apostil İşlemleri

Apostil işlemleri Lahey sözleşmesi içerisinde yer alan ülkelerin arasında uygulanan bir işlem türüdür. Bu işlemin yapılış amacı yurtdışına çıkışların yasal hale gelmesidir. Bu kişisel anlamda da güvenliği sağlayan bir sistem olmuştur.

Özbekistan’a çıkışlarda apostil işlemleri en yakın olan vali ve kaymakamlıklar aracılığı ile sonuca bağlayabilirsiniz.

Özbekistan Oturum İzni

Özbekistan oturum izni almak için çalışma iznine sahip olmak gereklidir.  Çalışma izni almak için de her şeyden önce ülkeye ticari vize ile giriş yapılmalıdır.

Özbekistan ticari vize işlemleri için vize ofisi tarafından başvuru işlemlerinizi yapabilir, Oturum izni hakkında danışmanlık alabilirsiniz. Sonrasında ikamet izni başvurusu ile birlikte çalışma izni için başvuruda bulunulur. Çalışma izni, Özbekistan Çalışma Bakanlığı’nın ve Özbekistan Dışişleri Bakanlığı’nın belirlediği bölgelerle sınırlı olarak verilmektedir.

Çalışma izni ilk alındığında 3 ve 6 aylık iki değişik sürede verilir. İş durumu devam ettiği sürece işverenin başvurması halinde çalışma izninin tekrarlanması sağlanır.

Özbekistan’da oturum izni almak için birden fazla neden olabilir. Bunlardan bir tanesi gayrimenkul satın almaktır. Bu gayrimenkuller Özbekistan hükümetinin bölgelere göre belirlediği fiyatların altında olmamalıdır.

Özbekistan Oturum İzni Şartları

5 Ocak 2019 tarihli kararnamede belirtildiği üzere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Özbekistan’da taşınmaz mal satın alma yoluyla oturum izni alma kriterleri şöyledir:

 • Taşkent şehri ve Taşkent ilçelerinde en az 400.000 ABD Doları
 • Semerkant, Buhara, Harezm, Nemengan, Andican ve Fergana bölgelerinde en az 200.000 ABD Doları
 • Karakalpakistan Cumhuriyeti ve diğer Özbekistan cumhuriyetlerinde en az 100.000 ABD Doları değerinde taşınmaz mal almak.

Bu kriterlere sahip gayrimenkul alımı yapan kimseler Özbekistan’da oturum izni almaya hak kazanırlar.

Bundan başka Özbekistan’da ticari yatırım yapan, şirket kuran ya da ortaklık kuran işadamlarına da çalışma ve oturum izni verilmektedir. Şirket kurmak için minimum 150.000 ABD doları sermayenin olması şartı vardır. Şirketin öz sermayesinin % 30 luk bir kısmının bankaya yatırılması gerekmektedir.

Şirketin kurulması için Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Yatırım ve Ticaret Bakanlığı’na şirket kaydının yapılması gerekmektedir.

Şirketin kaydının yapılması için sermayesinin %30 luk kısmının önceden bankaya yatırılmış olması gerekmektedir. Bu meblağı yatırmamış olan şirketlerin kaydı yapılmamaktadır. Kaydı yapılmayan şirketler ticari faaliyetlerine başlayamazlar. İşçi çalıştıramaz ve oturum ve çalışma izni alamazlar.

Özbekistan’da yabancı yatırım şirketi kurmak için gerekli evrakların tamamlanması için belli bir süre verilir. Verilen süre içinde aşağıdaki evrakların tamamlanması gereklidir.

 • Ticari sicil ( Özbekistan Konsolosluğu’ndan onaylı)
 • Tüzük kopyası( Özbekistan Konsolosluğu’ndan onaylı)
 • Kayıt ücreti ödendi belgesi
 • Banka referans mektubu ( Özbekistan Konsolosluğu’ndan onaylı)
 • Şirket tüzüğünde belirtilen ekipmanların satın alınması ya da kiralanması için gerekli maddi kaynağın varlığını ispatlayan belgelerin de ibrazı zorunludur.

Bütün belgelerin Özbekçe olarak tercüme edilmesi gerekliliği asla unutulmamalıdır.

Şirket kurulumundan sonra Özbek vatandaşlardan başka Türk vatandaşlarına da çalışma imkânı vermek mümkündür. Bunun için Türkiye’de bulunan işçilere şirkette çalışmaları için davetiye gönderilir. Bu davetiye ile Özbekistan Konsolosluğu’na başvuran kimseler ticari vize ile Özbekistan’a giriş yaparlar. Girişlerini takip eden üç gün içinde ikamet izni için en yakın karakola başvurular.

Başvuru sırasında kaldıkları yerin adresi ve çalışacakları şirketin davet mektubu ibraz edilmelidir. Özbekistan Çalışma Bakanlığı tarafından belirlenen bölgelere göre çalışma izni ilk olarak 3 aylık ve 6 aylık olarak verilmektedir. Daha sonrasında ise 6 aylık periyotlar halinde tekrarlanmaktadır.

Çalışma izni alındıktan sonra oturum izni için başvuruda bulunulur. Çalışma izni olmadan oturum izni almak mümkün değildir. Sadece belli miktar gayrimenkul alımlarında oturum izni alma hakkı tanınmıştır.

Şirket kuran ve ya ortak olan iş insanlarına ilk etapta 6 ay olarak çalışma ve oturum izni verilmektedir. Daha sonraki başvurularda 1 yıllık periyotlar halinde tekrarlanmaktadır. Her başvuruda ücret alan Özbekistan için bu ayrıca bir gelir kapısıdır.

Özbekistan’da 1100 civarında Türk şirketi kurulmuş bulunmaktadır. Bu bağlamda bankacılık, inşaat, otomotiv ve ilaç ve turizm sektörlerinde Özbek vatandaşları ile birlikte Türk vatandaşlarına da istihdam sağlanmıştır. Bu istihdam karşılığında Türk Vatandaşları için Özbekistan iş bakımından bir cazibe merkezi olma yolunda hızla ilerlemektedir.

Özbekistan ticari vize başvuruları ve Özbekistan oturum izni ile ilgili tüm detaylar vizeofisi.com sitemizde yer almaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
 • ×