Bulgaristan’da Yaşam Şartları Nasıl?

Bulgaristan Nüfusu

Bulgaristan demografik yapısına bakıldığında ülkenin çoğunluğunu Bulgarlar oluşturmaktadır. 5,1 milyon kadar Bulgar vatandaşının yaşadığı ülkede 550 bin kadar Türk yaşamaktadır. Kozmopolit bir nüfus yapısına sahip olmayan ülkede diğer ülkelerden yaşayan sayısı %0,74 kadardır.

Bulgaristan Vizesi nasıl alınır? Bulgaristan Vizesi – Bulgaristan Vfs Global Başvuru

Bulgaristan Nüfusu ve Yüzölçümü

Bulgaristan nüfusu 2021 yılında 6,927 milyondur. Bulgaristan, 2000 yılından itibaren nüfusunda azalma yaşamaya başlamıştır. 20 yıldır nüfus patlaması olmayan ülkede doğum oranı düşüktür. Dışardan göç almadığı için nüfus dengesini sağlayamamıştır.

Avrupa Birliği ülkelerin büyük kısmı doğum oranının az olduğu ve nüfusunda uzun zamandır patlama yaşanmayan ülkelerdir. Ancak Avrupa Birliği ülkeleri, dışardan almış oldukları göçlerle birlikte nüfus dengesini sağlamaktadır.

Bulgaristan, en az göç alan Avrupa Birliği ülkelerinden biridir. Ülkede yaşayan azınlıkların büyük kısmını Türkler oluşturmaktadır. Türklerle birlikte Sırplarında da önemli bir nüfusa sahip olduğu ülkede nüfus dengesi 2000 yılından bu yana sağlanamamıştır.

Bulgaristan Nüfusu Ne Kadar?

Bulgaristan nüfusu 2021 yılında 6,927 milyondur. Bulgaristan’ın en kalabalık nüfusuna sahip olan bölgesi başkenti Sofya’dır. Bulgaristan’da kilometrekare başına 64 kişi düşmektedir. Bulgaristan, 2000 yılından bu yana nüfusunda artış olmayan bir ülkedir.

Bulgaristan nüfusu, 2000’li yıllardan itibaren azalmaya başlamış ve günümüze kadar nüfusunda patlama olmamıştır. Bulgaristan, dışardan fazla göç almamasından dolayı nüfus dengesini sağlayamamıştır. Doğum oranı düşük olan ülkenin nüfusunun büyük kısmını yaşlılar oluşturmaktadır.

Bulgaristan Nüfusu Kaç?

Bulgaristan nüfusu 2020 yılında azalmış ve günümüzde 6 milyon kadardır. Bulgaristan, nüfusu hızlı bir şekilde azalan ülkelerden biridir. Ülkenin demografik yapısında bakıldığında 2000 yılından sonra nüfusunda ciddi bir düşüş yaşanmıştır.

Bulgaristan Nüfusu Yıllara Göre

Bulgaristan nüfusu 1989 yılında nüfus patlaması yaşamış ancak nüfus dengesini koruyamamıştır. 2000’li yıllara gelindiğinde ülke nüfusunda ciddi bir düşüş yaşanmaya başlamıştır. Bulgaristan, doğum oranının en az olduğu ülkelerden biridir.  

Bulgaristan Nüfusu 2021

Bulgaristan’da doğum oranının az olması ve dışardan göç almamasından dolayı Bulgaristan nüfusu azalıyor. Bulgaristan nüfus dengesini sağlamak adına teşvik politikaları uygulasa da ülke nüfusu 2020 yılından 2021 yılına kadar düşüş yaşamış ve azalmaya devam etmektedir.

Bulgaristan Para Birimi

Bulgaristan para birimi, BGN olarak kodlanan Lev para birimidir. Bulgaristan, Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen Euro para birimini kullanmamaktadır. Euro bölgesine girmeyen ülkenin para birimi Avrupa Birliğine girmesi ardından değişiklik göstermemiştir. Bulgaristan günümüzde halen Lev para birimini kullanmaktadır.

Bulgaristan Para Birimi Kaç TL?

Bulgaristan para birimi 2021 yılında Lev para birimidir. Bulgaristan, Avrupa Birliği üyesi olsa da Euro kullanmamaktadır. Para biriminde değişiklik olmamasının farklı nedenleri söz konusudur. Bulgaristan’ın Kiril alfabesini kullanmaya devam etmesi, Euro para birimini kullanmasına engel olarak görülmüştür.

Bulgaristan para birimi olan Lev, TL karşısında daha değerli olan para birimlerinden biridir. 1 Bulgar Levası, 5,25 TL’dir. Bulgaristan para birimi olan Lev, dünyada farklı ülkeler tarafından kullanılmamakta ve sadece Bulgaristan’da kullanılmaktadır.

Bulgaristan Para Birimi Nedir?

Bulgaristan para birimi Bulgaristan Levası olarak adlandırılan Lev para birimidir. Bulgaristan, Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen para birimini değiştirmemiştir. Avrupa Birliği ülkelerinin büyük kısmı Euro kullanırken Bulgaristan Euro para birimine geçmemiştir.

Bulgaristan levası, Türk lirasından daha değerli olan para birimlerinden biridir. 1 Bulgaristan levası, 5,25 TL değerindedir. Bulgaristan levası, dünyada yalnızca Bulgaristan tarafından kullanılan bir para birimidir.  

Bulgaristan Para Birimi Dolar

Bulgaristan para birimi dünyada yalnızca Bulgaristan tarafından kullanılan Bulgaristan levasıdır. Bulgaristan levası, dolar karşısında fazla değer kaybetmeyen bir para birimidir. 1 Bulgaristan levası, 0,59 ABD doları kadardır.

Bulgaristan Para Birimi Euro

Bulgaristan, Avrupa Birliğine tam üye olan ülkelerden biri olmasına rağmen henüz Euro para birimini kullanmaya başlamamıştır. Bulgaristan’ın Euro para birimine geçmesine engel teşkil eden faktörlerden dolayı ülkenin para biriminde değişikliğe gidilmemiştir.

Bulgaristan levası, günümüzde Bulgaristan’ın halen kullanmaya devam ettiği para birimidir. Lev para birimi, Euro karşısında değer kaybetmeyen para birimlerinden biridir. 1 Bulgaristan levası, 0, 51 Euro’dur.  

Bulgaristan Para Birimi Leva Kaç TL?

Bulgaristan’ın günümüzde kullanmaya devam ettiği para birimi Bulgar Levasıdır. Bulgaristan para birimi TL karşısında daha değerli olan bir para birimidir. 1 Bulgar levası, 5,25 Türk Lirası değerindedir.

Bulgaristan Asgari Ücret 2022

Bulgaristan 2021 Ocak ayında asgari ücret düzenlemesi yaparak asgari ücrete 40 Leva zam yapmıştır. 2021 yılında Bulgaristan asgari ücreti 650 Bulgar Levasıdır. Bulgar levası para birimini kullanmaya devam eden ülkenin asgari ücreti yaklaşık 332 Euro kadardır.

Bulgaristan Asgari Ücret 2021

Bulgaristan, Balkanlarda bulunan ve Avrupa Birliğine tam üye olan ülkelerden biridir. Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen ülkenin para birimi Euro olarak değişmemiş ve günümüzde halen Bulgar levası kullanmaktadır.

Bulgaristan asgari ücret üzerindeki son düzenlemesini 2021 yılının Ocak ayında yapmıştır. Asgari ücret, işçilerin giyim, gıda, barınma gibi ihtiyaçları dikkate alınarak hesaplanır. İşçilere verilebilecek en düşük maaştır. Bulgaristan asgari ücreti 650 Levadır.  

Bulgaristan Asgari Ücret Leva

Bulgaristan, para birimi olarak Bulgar Levası kullanmaktadır. Ülkenin Ocak ayında yapmış olduğu düzenleme ile birlikte asgari ücret 650 Bulgar Levasına yükselmiştir. Asgari ücret hesaplaması yapılırken işçilerin giderleri hesaplanmakta ve verilebilecek en düşük ücret belirlenmektedir.

Bulgaristan Asgari Ücret Kaç Dolar?

Bulgaristan asgari ücret düzenlemesi yaparak asgari ücrete 40 Bulgar levası kadar zam yapmıştır. Bulgar levası, dolar karşısındaki büyük bir değer kaybetmeyen para birimlerinden biridir. Bulgar levası, 0,59 ABD doları kadardır. Bulgaristan asgari ücreti 2021 Ocak ayında 650 Leva olmuştur. Bulgaristan asgari ücreti 384, 27 ABD dolarıdır.  

Bulgaristan Asgari Ücret 2021 Euro

Bulgaristan, Avrupa Birliğine tam üye olmasına rağmen Euro para birimi kullanmayan ülkelerden biridir. Ülkenin para birimini değiştirmesine engel teşkil edecek farklı sebepler sunulduğu için Bulgaristan günümüzde Bulgar Levası kullanmaya devam etmektedir.

Bulgaristan asgari ücret düzenlemesi yaparak 610 Leva olan asgari ücreti, 650 Levaya yükseltmiştir. Bulgaristan asgari ücret 2020 Euro karşılığı yaklaşık 280 Euro’dur. Bulgaristan asgari ücreti Euro karşılığı 2021 yılında 332 Euro’dur.

Bulgaristan Asgari Ücret 2021 Leva

Bulgaristan asgari ücret 2020 düzenlemesine göre asgari ücrete 40 Bulgar Levası kadar zam yapılmıştır. Bulgaristan asgari ücret 1 Ocak 2021 yılında 610 Levadan 650 Leva yükselmiştir. Bulgaristan asgari ücreti olan 650 Leva, ortalama 332 Euro değerindedir.

Bulgaristan Haritası

Bulgaristan Cumhuriyeti, Balkanlarda yer alan ve Avrupa Birliğine üye olan ülkelerden biridir. Romanya, Türkiye, Yunanistan, Sırbistan ve Kuzey Makedonya’ya komşu olan ülke, kıtasal iklime sahiptir. Avrupa’nın en büyük 16. Ülkesi olan Bulgaristan, Doğu Avrupa ve Balkanların en yüksek doruk noktasıdır.

Bulgaristan Haritası ve Komşuları

Bulgaristan haritası incelendiğinde Balkanlarda yer alan ülke, Türkiye, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Romanya ile komşudur. Bulgaristan, Avrupa’nın en büyük 16. Ülkesi olmakla birlikte Avrupa Birliğine tam üye olan ülkelerden biridir. Bulgaristan’ın demografik yapısında bakıldığında ülkenin çoğunluğu Bulgarlardan oluşur.

Bulgaristan nüfusunun %84’ü Bulgar, %9’u Türk, %4’ü Roman, %0.7’si diğer azınlıklardır. Bulgaristan’ın en kalabalık şehri, başkenti olan Sofya’dır. Sofya’dan sonra en kalabalık şehirleri, Plovdiv ve Varna şehirleridir.  

Bulgaristan Haritası Şumnu

Bulgaristan haritası sınırlarında bulunan Şumnu, Bulgaristan’ın büyük kentlerinden biridir. Bulgaristan’ın kuzeydoğusunda yer alan ilin nüfusu 75.550’dir. Şumnu, tarihi özellikleri ile dikkat çeken Balkan şehirlerinden biridir.

Şumnu Kalesi şehrin en önemli tarihi yapılarından biridir. Osmanlı Döneminde Şumnu, haberleşme adına önemli şehirlerden biri olmuş ve kültürünün büyük kısmında Osmanlı etkileri görülmektedir. Şumnu, Bulgaristan’ın turistik şehirleri arasında yer almaktadır.  

Bulgaristan Haritası Kırcaali

Kırcaali, Doğu Rodop Dağları ovasında, Arda nehri kıyısında bulunan Bulgaristan şehridir. Bölgenin iklimi, Akdeniz iklimi geçişlidir. Kışları çok soğuk olmayan şehir, genellikle ılık ve yağışlı bir iklime sahiptir. Tarihine bakıldığında şehrin 3.000 yıllık bir tarihi vardır. Tarihi yapıları şehrin önemli bir turistik şehir olmasını sağlamıştır.

Kırcaali bölgesinde ilk yaşayanların Traklar olduğu yönünde farklı görüşler öne sürülmüştür. Demografik yapısına bakıldığında şehrin çoğunluğunu Bulgarlar oluşturmaktadır. Bulgarlardan sonra nüfusu içerisinde yaşayan en büyük azınlık Türklerdir.

Bulgaristan Haritası Filibe

Filibe, Bulgaristan’ın en büyük ikinci şehridir. Nüfusu 347.851 olan şehrin demografik yapısına bakıldığında şehrin çoğunluğunu Bulgarlar oluşturmaktadır. Bulgarlardan sonra Türkler ve Sırplar şehrin nüfusu içerisinde önemli bir yere sahiptir.

Filibe, Osmanlı Devletinin önemli yerleşim yerlerinden biri olduğu için tarihi yapıları ile bilinen önemli şehirlerden biridir. Mimarisi, tarihi yapıları ve kültürel etkinlikleri ile önemli turistik kentlerden biri haline gelmiştir.

Oyla! post

Alakalı İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir