Almanya Oturum Başvurusu Nasıl yapılır?

Bu bölüm de bulunan Almanya ikamet tapu belgeleri, aile birleşimi sebebi ile verilmiştir.

Aile birleşimi amacıyla ikamet etmeye uygun olan kişiler:

 • Yabancı eşler.
 • 16 yaşın üzerinde evlenmemiş olan tüm çocuklar.
 • Alman vatandaşı olan reşit olmayan çocuklar. (Bakacak kimsenin olmaması durumunda)
 • Almanya vatandaşlarının veya Almanya’da yaşayan kişilerin uzakta olan aile bireyleri. Bu madde herkese uygulanmaz bazı özel durumlarda görülebilir.

Almanya’da yaşayan aile üyelerinin yanında kalmak isteyen yabancılara aile birleşimi amacıyla bir süreliğine oturma izni, Almanya’da bulunan aileyi koruyabilmek için yabancılara oturma izni verilmektedir.

Almanya vatandaşı olan aile üyesine veya Almanya’da yaşayan yabancı bir kişinin ailesine katılacak yabancı aileler için değişik prosedürler bulunmaktadır.

Bir Alman Vatandaşına Katılan veya Almanya’da İkamet Eden Yabancı Aile Üyeleri

Alman vatandaşının ailesine katılacak kişiler şunlar olabilir. Almanya’da yaşayan bakmaya ve sahip çıkılmaya ihtiyacı olan, evlenmemiş küçük Alman çocuğunun eşi, reşit olmayan bir çocuk veya onun anne babası olabilir.

Böyle durumlarda oturum izinleri genel olarak ilk bir yılın içinde verilmeye çalışılır. Aile birlikte yaşamlarını sürdürmeye devam ederken gereken süre uzatılabilir.

Böyle durumlarda ailevi nedenlerle oturum izni sebepleri şunlardır:

 • Alman vatandaşı olan aile üyesi Almanya’da uzun yıllar yaşamış olmalı.
 • Alman vatandaşı olan aile üyesi kendisinin ve gelecek olan aile üyelerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek paraya sahip olması gereklidir.
 • Adayın Almanya vizesi kalkması için ortada sebep yoksa.
 • Adayın mensup olduğu bir ülke ve milleti belliyse.
 • Adayın Almanya’dan çıkma izni ya da başka bir ülkeye dönme hakkı yoksa.
 • Adayın bir oturum izni olmamasına karşın oturması ülkenin kamu yararı için bir risk taşımıyorsa kalabilir.
 • Adayın tanınan bir pasaporta ve geçerli bir seyahat belgesine sahip olması gereklidir.

Aile kurulması veya sürdürülmesi amacıyla oturum izni sadece aşağıdaki durumlarda verilmektedir:

 • Almanya’da oturma izni alındıktan 3 yıl sonra aile ile beraber yaşıyorsa.
 • Aday gerekli seviyede Almanca öğrendiyse.
 • Oturum izni iptali için herhangi bir neden yoksa verilir.

Almanya Oturum Başvurusu

Almanya’da Yabancı Uyruklu Yaşama Katılan Aile Üyeleri

Böyle durumlarda, birleşecek olan aile üyesi bir Alman oturum iznine, Uzun süresi bulunan AB oturum iznine ve AB mavi karta sahip olması şartlardandır.

Genel de aileye katılacak olan yabancıların kendileri ve bakmakla sorumlu olduğu aile bireylerinin tüm ihtiyaçlarının karşılanması için parası olması gereklidir. Bazı istisnalar bunun dışında tutulabilir.

Böyle bir davada aile için oturum izni, aileye katılacak olan kişinin oturum izninin süresi kadar verilir. İlk 1 yıl içinde verilmesi şarttır.

Aileye katılacak aile üyesinde aşağıda listeleyeceğimiz Alman oturum izni unvanlarından bir tanesi bulunmalıdır:

 • Kanunlarla çelişme olmadan yerleşim izni alındı.
 • Evli ve artık oturum izni var. Yabancı olan aile üyesinin uzun süreli AB ikamet izni var.
 • Oturma izni var. Almanya’da 1 yıldan uzun süre kalma hakkı var ve evlilik, yabancı ikamet unvanı alınmadan önce gerçekleştirildi.
 • Bir araştırma projesinde yer alıyor ve insani koruma altında kalan bir yabancı olarak ikamet izni bulunmakta.
 • Yerleşim izni artık var.
 • AB Mavi kartına artık sahip.
 • AB uzun süreli oturma iznine sahip.
 • Şimdi veya daha önce 2 yıllık ikamet izni sahibi.

Bu kurallar istisnalar dışında tutulmaktadır. Bu istisnalar:

 • Almanya’dan oturum izni alırken zaten evli olan yüksek nitelikleri bulunan yabancılar.
 • Zihinsel, fiziksel ya da psikolojik bozuklukları olan yabancı eşler.

Bir Alman Vatandaşının Aile Üyeleri veya Almanya’da Yaşayan Yabancıların Oturma İzni

Bu ikamet izni verilecek kişiler, Alman vatandaşı olanların yabancı olan aile üyeleri için veya Almanya’da yaşayan ve oturum iznini almayı başarmış yabancılardır.

 • Bu oturum iznini almak için yabancı aile üyeleri zaten Almanya’da bulunan ve öğrenci olan, genel olarak eğitim almak için oturum izni olan aday kişilerin mesleki nitelikleri tanınması, misafir, akademik personel, burisyer veya öğretmen olarak çalışmak gereklidir.
 • Yapılacak olan ilk başvuru için yetişkinlerin ödemesi gereken miktar 56-100 Euro arasındadır. Küçükler için bu miktar 28-50 Euro arasındadır. Oturum iznini uzatmak için tekrar başvuru yapmak gereklidir. Uzatırken yetişkinlerin 49-96 Euro arası, küçüklerin ise 24,5-48 Euro arası bir tutar ödemesi gereklidir. Her başvuru türünde bulunan Türk vatandaşlara 28 Euro indirim yapılır. SGB II, XII’den destek alan ve mülteci olarak başvuru yapan yabancılardan ücret alınmamaktadır.
 • Bu oturum iznine sahip olmayı hak eden adaylar: Yabancı eşler. (Aynı cinsiyette olabilir.). Alman vatandaşı olan ya da Almanya’da yaşama hakkı olan yabancıların 18 yaşından küçük olan henüz evlenmemiş çocukları; Alman vatandaşı olan çocuğun yabancı anne babası; Almanya’da geçici bir süreyle oturum izni verilmiş, yeniden yerleştirilmiş, mülteci olarak kalıcı yerleşim hakkına sahip olarak çalışmasına izin verilen yabancı bir çocuğun yabancı ebeveynleri.

Gerekli Evraklar

Genel Evraklar:

 • Doğru olarak doldurulmuş ve üstüne ıslak imza atılmış oturma izni başvuru belgesi. ” Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels ” ilk başvuruda sadece bir kez doldurulmalıdır.
 • Uluslararası geçerliliği olan bir pasaport.
 • Kişinin güncel halini temsil eden biyometrik fotoğraf.
 • Almanya’da oturduğunu gösteren tüm belgeler.
 • ” Meldebestätigung “adıyla anılan ev kaydı sertifikası alınmalı. (İkamet Kaydı “Einwohnermeldeamt” ofisinden alınmalıdır.)
 • Bir adet kira kontratı ve ev sahibinin verdiği “Einwohnermeldeamt” isimli konakladığına dair onay mektubu.
 • Her şeyi kapsayan bir sağlık sigortası.

Özel sağlık sigortasına sahip olan kişilerden farklı olarak, Tam teminatlı yasal sağlık sigortasına sahip olanlar sağlık sigortalarını belirli aralıklarla uzatmak zorunda değildir. İlk başvuru yapan aile bireyleri ve Alman vatandaşları için bu kural geçerli değildir.

Kişilere özel olarak istenebilecek belgeler:

 • ” Personalausweis ” olarak bilinen kimlik kartı. (Almanya vatandaşı olan aile bireyinden istenir.)
 • ” Kinderausweis ” adıyla bilinen çocuk kimlik kartı. (Almanya vatandaşı çocuk için.)
 • Evlilik ya da ortaklığı bildiren belgeler. (Apostille evlilik/ortaklık Almanya sınırları dışında yapılmışsa gereklidir.)
 • Sadece ilk başvuruda verilmesi gereken yabancı olan çocuğun doğum belgesi.
 • Sadece ilk başvuru için çocuğun velayet belgesi gereklidir. (Ebeveynler evli değil, çocuk ve ebeveynler yabancıysa gereklidir.)
 • Konaklama giderlerini belirleyen belgeler. Sadece ilk kez başvuru yapan Alman vatandaşlarının aileleri için geçerli.
 • Kira kontratı ve bir aylık kira giderini gösteren tüm belgeler.
 • Ev satın almak için satış sözleşmesi ve evin aylık maliyetini gösteren belgeler.
 • Aynı evde yaşayacak bir aileye yetecek paranızın olduğunu kanıtlayan belgeler. (Bu tutara katkıda bulunan ailenin her üyesi desteği onaylamak için ayrı ayrı belge sunmalıdır.) İlk başvuru yapan Alman vatandaşlarının ailesinin üyeleri için geçerli bir durum söz konusu değildir.
 • Çalışma kontratı, geçerli ve güncel çalışma belgesi, Son 6 ayın tüm maaş bordroları, Emeklilik katkı ödemeleri (Uzatma işlemi için gerekli.) Çalışan aile fertleri bu belgeleri ibraz etmek zorundadır.
 • Serbest olarak çalışan aile fertleri için vergi hukuku avukatı, denetçi veya vergi uzmanı tarafından doldurulan ve imzalanan bir tane denetim raporu gereklidir. ” Prüfungsbericht ” adıyla bilinmektedir.
 • Aile üyesinin Almanya sosyal yasası SGB II ya da XII yasası gereğince maddi ve diğer şekillerde yardım aldığını, sığınmacı olduğunu gösteren tüm belgeler.
 • Okula bir öğrenci olarak kayıt belgeleri. (Reşit olmayan 14 yaş altı çocuklar içindir.)
 • Entegrasyon kursuna katıldığını gösteren belgeler. Sadece uzatma vaktinde gereklidir. Eğer ki ilk başvuruysa gerek yoktur.

Alman vatandaşlarının yabancı aile fertleri İçin yerleşim İzni

Bu oturum izni, Almanya’da yaşayan bir aile üyesiyle aynı evde minimum 3 yıl ikamet izni alarak yaşayan ve Alman vatandaşlarının yabancı akrabaları (eş, çocuk, aynı cinsten partner, anne, baba) için alınacak izindir. Bu izin alındığı esnada birlikte yaşamanın sürmesi gereklidir.

 • Bu 3 yıllık süre sayılırken eğer kişi Almanya’ya girdiğinden beri o aile üyesinin yanında kalıyorsa yani daha oturum izni almadan uzun süreli vizesi ile ailesinin yanında kalmaya başladıysa bu süre de 3 yılın içine dahil edilir.
 • Bir kişi bu izni alabilmek için Almanca bilmelidir. CEFR sınavında B1 seviye Almanca bildiğini kanıtlamalıdır. Ayrıca Almanya’da kalma ve yaşama masrafları için yetecek para banka hesabında olmalıdır.
 • Yerleşim izni için ödenmesi gereken ücret 113 Euro’dur. Ret sonucu alınması halinde bu ücret 56,50 Euro’ya düşer. Türk halkı için yerleşim izni almanın ücreti 28,8 Euro’dur.

Gerekli Evraklar

Genel Evraklar:

 • ” Antrag auf Erteilung der Niederlassungserlaubnis ” adıyla istenen kalıcı oturma izni başvuru formu. Düzgün bir şekilde doldurulup,ıslak imza ile imzalanmalıdır. Yanlış bilgi kesinlikle verilmemelidir.
 • Uluslararası geçerli olan bir pasaport ve ikamet izni.
 • Güncel hali temsil eden biyometrik fotoğraf.
 • Önceden tarihi belirlenmiş bir randevu alınarak kişisel bir görüşme yapılması.

Görüşme esnasında Alman akrabada görüşmede bulunmalı. Çocuklar (özel durumlar hariç) annesi ile birlikte olmalıdır.

 • Bütün her şeyi kapsayan sağlık sigortası.

Tam kapsamlı bir sağlık sigorta poliçesi düzenleyen kişiler diğer özel sigorta yaptıran kişilerden farklı olarak sağlık sigortalarını belli aralıklarla uzatmak zorunda değildirler.

 • Almanya’da yaşandığına dair tüm kanıtlar.
 • ” Meldebestätigung ” ismi ile bilinen ev kaydı sertifikası.  Bu belge İkamet Kayıt Ofisi “Einwohnermeldeamt” olarak bilinen merkezden alınmalıdır.
 • Eğer şahıs kirada oturuyorsa ev sahibi ile imzalanan kira kontratı ve ev sahibinin vermesi gereken ” Einzugsbestätigung ” adıyla bilinen kişinin evinde kaldığını bildiren mektup.
 • Adli sicil beyan dökümleri. (Adli sicil kayıtları kabul görmez.)

Özel Evraklar:

 • Almanya’da konaklama ve yaşama masraflarını karşılayabileceğini gösteren belgeler. (Alman vatandaşı ya da yabancı aile ferdinin parası olabilir.)
 • İş kontratları ve çalıştığını gösteren güncel belge. Son 6 ayın maaş bordroları, emeklilik sigortası belgeleri. Çalışan adaylar için.
 • Vergi uzmanı, yetkili kişiler ya da YMM’lerce doldurulmuş ve doğru yerleri imzalanmış denetim raporu belgesi. ” Prüfungsbericht ” olarak bilinmektedir. Bu raporda yer alması gereken bilgiler son ödenen vergi bildirimleri. (Serbest meslek olan adaylar için.)
 • Emekliyse eğer maaş türünü, maaşın başlangıç tarihini, maaşın miktarını bildiren “Rentenbescheid” adıyla bilinen emeklilik bildirimi belgesi.
 • Engelli ya da az kazanan bir yetenek sahibiyse emekli maaşı verme belgesi ya da Federal iş ajansından alınan bir tane karar mektubu bulunmalı. Adayın engellilik seviyesini gösteren yetkili doktordan alınmış bir onay sertifikası. Tamamen ya da kısmen engelli olduğuna dair.
 • Almanya’da kalmanın tüm masraflarını gösteren belgeler.
 • Kira kontratı ve evin tüm giderleri aylık olarak gösterilmeli.
 • Bir konut satın almış olabilmek için konut satış kontratı ve ev sahibi olunca ortaya çıkacak aylık maliyetler belgelendirilmelidir.
 • Almanya’daki hayata entegre olunabileceğini gösteren belgeler aşağıdaki ikisinden birisi:
 • Entegrasyon kursunu başarı ile bitirdiğine dair sertifika. BAMF tarafından düzenlenmektedir. Sertifika kursa tam katılımla alınabilmektedir.
 • Entegrasyon kursunun yapılan en son sınavındaki sonuç belgesi.
 • En az B1 seviyesinde Almanca bildiğini gösteren tüm belge veya yollar.
 • Alman kurumlarından yardım alındığını gösteren belgeler.
 • Ebeveyn parası, çocuk yardımı, çocuk bakımı parası ya da diğer yarımlardan yararlananlar için yardım makbuzu ve buna benzer diğer tüm belgeler.
 • Alman vatandaşının, yabancı olan yetişkin çocuğun ya da yetişkin bir Alman’ın yabancı olarak Almanya’ya gelen ebeveynin eğitim seviyesini gösteren bütün belgeler.
 • Bir mesleki eğitim ya da okula başarılı bir şekilde katılımı gösteren bütün belgeler. Kesinlikle gereklidir.
 • Adli sicili gösteren bütün belgeler. (Adli sicil kayıtları bu aşamada geçersiz sayılırlar.)

Yabancı eşler

Almanya’da yaşayan yabancıların kocalarına ya da eşlerine yüksek ihtimalle ikamet izni verilmektedir. Tabi ki eşin şartları yine de sağlaması gerekiyordur.

Öncelikli şart olarak iki eşte 18 yaşından üstünde olmalıdır. Almanya’ya eşinin yanına gidecek olan kişi kesinlikle temel düzeyde bir Almanca bilgisine sahip olması şarttır.

Bir eşin aşağıda listelenecek olduğu durumlardaki gibi aile birleşiminden ayrı olarak bir ikamet izni uzatması veya tamamen ayrı ikamet izni alma hakkına sahip olduğu durumlar bulunmaktadır. Bu durumlar:

 • Eşler asgari 3 yıl birlikte hayat sürdükten sonra evlilik sona ererse, bu durumda yabancı olan eş oturum iznini bir yıl daha uzatabilir.
 • Yerleşim izni, oturum izni ya da AB uzun süre oturum iznine sahip olan yabancı eş, bir süre sonra vefat ettiyse eğer oturum izni bir sene daha uzatılabilir.
 • Eşler öncelikle Almanya’da birlikte bir yaşam sürdükten sonra sona ererse veya eşlerden bir tanesi vefat ederse eşin geçimini sağlayan gelirler yabancı eşin kendi parası ile garanti altına girmesi ile birlikte yabancı eşe Almanya’ya yerleşim izni hakkı verilebilir.

Yabancı Küçük Çocuklar

Almanya’da oturum izni alıp da yaşayan yabancı kimselerin 16 yaşında ya da daha büyük yaştaki henüz evlenmemiş olan çocuklarına yüksek ihtimalle oturum izni verilmektedir.

 • Bu çocuklar anne, babalarının yanına Almanya’ya sonradan gelebilirler ya da direk Almanya’da doğabilirler.
 • Çocuk ister direk Almanya’da doğsun, isterse sonradan Almanya’ya gelsin bütün çocukların alacağı haklar tamamen eşittir.
 • Yabancı olan bir çocuğun ebeveyninden gerekli bakımı alamaması halinde ve Almanya’da yalnız yaşaması halinde oturma izni verilmektedir.

Almanya’da Doğan Yabancı Bir Çocuğun Oturma İzni

Bu oturma izni Almanya’da dünyaya gelmiş ve Almanya’da geçerli olan bir oturma izni (AB mavi kartı, AB uzun dönem oturma izni, oturum hakkı ya da daimî oturum izni) ile yaşamını sürdüren yabancı kişiler içindir. Çocukların Almanya’da yaşamaya başladıktan sonra Almanya’da doğması gereklidir.

 • Bu oturum iznine sahip olan kişilerin süresi ebeveynlerine verilen süre ile doğru orantılıdır. Ebeveynlerine verilen süre bu izinin süresini kesinlikle aşamaz.
 • Alınacak bu oturum izninin ücreti 28 Euro’dur. Alman sosyal yasaları SGB II veya XII’den yardım alan kişiler ve Türkiye vatandaşları bu ücretten muaf tutulurlar. Diğer tüm sığınmacı, mülteci gibi kişilere bu izin ücretsiz bir şekilde sağlanmaktadır.
 • Bu oturum izni genelde uluslararası geçerli bir pasaporta yapışkan etiketlerle işlenir. İstisnai durumlar hariç başvuru kabul edildiği gün verilmektedir.

Gerekli Evraklar

Genel Evraklar:

 • Kişinin güncel halini temsil eden biyometrik fotoğraf.
 • Önceden alınmış bir randevu ile kişisel bir görüşme.

Özel Evraklar:

 • Çocuğun anne ve babasının oturma izinlerini belgelendiren geçerli uluslararası geçerli bir pasaportu.
 • Çocuğun geçerli olan uluslararası pasaportu ve çocuğun velayetine sahip olan kişinin uluslararası geçerli bir pasaportu.
 • Çocuğun doğumunu gösteren tüm belgeler.

16 yaş ve üstü yabancı çocuklar İçin yerleşim İzni

Bu sürekli bir oturum iznidir. Almanya’da en az 5 yıl oturma izni ile yaşam sürdürmüş olmalıdır. Yaşları 16-18 arasında bulunan Almanya’ya anne ve babasının yanına sonradan gelen çocuklar için hazırlanmış bir izindir.

 • Bu oturma iznini alacak kişi iyi Almanca bilmelidir. Üniversite diploması almak için veya bir meslek edinebilmek için yapılan derslere katılıyor olması şarttır. Bunlardan bir tanesini bile barındırmayan adaylar Almanya’daki evini kapatarak ülkeden ayrılması gerekir. (Desteğe gerek olmadan, kamusal yardımları kullanarak.)
 • Başvuru için ödenmesi gereken ücret yetişkinler için 113 Euro’dur. Reşit olmayanlar için bu miktar 55 Euro ile sınırlandırılmaktadır. Bu ücret Türk vatandaşlar için 28,8 Euro’ya kadar indirilmektedir.

Evraklar

Genel Evraklar:

 • ” Antrag auf Erteilung der Niederlassungserlaubnis ” adıyla bilinen kalıcı oturma izni başvuru formu. Düzgün bir şekilde doldurulup, imzalanmalıdır. Yanlış bilgi kesinlikle verilmemeli.
 • Geçerli olan bir uluslararası pasaport ve oturum izni.
 • Kişinin güncel halini temsil eden biyometrik fotoğraf.
 • Ebeveynlerin refakatinde yapılan tarihi önceden belli kişisel randevu.

Çocuğun velayetini ortak yapan boşanmış anne, babalar için iki ebeveynde bu görüşmeye refakat etmek zorundadır. Eğer ki ebeveynlerden bir tanesi geçerli bir sebeple görüşmeye katılamazsa diğer ebeveyne yazılı olarak başvuru için yetki vermesi gereklidir.

 • Almanya’da kaldığını gösteren tüm belgeler ibraz edilmelidir.
 • ” Meldebestätigung “adıyla istenen ev kaydı sertifikası alınmalı. (İkamet Kayıt örneği “Einwohnermeldeamt” ofisinden alınmalıdır.)
 • Eğer kişi kirada oturuyor ise ev sahibi ile imzalanan kira kontratı ve ev sahibinin vermesi zorunlu olan ” Einzugsbestätigung ” adı ile bilinen kişinin evinde kaldığını bildiren mektup.
 • Tam kapsamlı sağlık sigortası.

Tam kapsamlı bir sağlık sigortası yaptıran şahıslar diğer özel sigorta yaptıran kişilerden farklı olarak sağlık sigortalarını belli dönemler için uzatmak zorunda değildirler.

 • Adli sicil beyanı belgesi. (Adli sicil kaydı kabul edilmez.)

Özel Evraklar:

 • Almanya’da yaşamak ve barınmak için yeterli geliri gösteren tüm belgeler.
 • İş kontratları ve çalıştığını gösteren güncel belge. Oturum izni uzamasıyla geçen sürede aldığı tüm maaşların bordroları ibraz edilmelidir. Bu belgeleri çalışan adaylar getirmelidir.
 • Serbest olarak çalışan aile fertleri için vergi hukuku avukatı, denetçi veya vergi uzmanı tarafından doldurulan ve imzalanan bir tane denetim raporu gereklidir. ” Prüfungsbericht ” adıyla bilinmektedir. Bu raporda bulunması gereken belgeler işletme kaydı özetleri, son vergi bildirimleridir.
 • Ebeveynlerin nasıl geçindiğini gösteren tüm belgeler. Akademide ya da herhangi bir meslek grubunda eğitimi olmayan küçükler için gereklidir.
 • Adayın eğitim seviyesini gösteren bütün belgeler.
 • Öğrenciler için geçmiş ve şimdiki okulundan alınan diploma ve sertifikalar.
 • Eğitim kontratları, geçmişte ve şu an bulunan eğitim diplomaları. Profesyonel eğitim kurslarına kayıt olmuş bütün adaylar için geçerlidir.
 • Üniversite eğitimi gören adayların bulundurması gereken belgeler kayıt belgesi ve okulda ki ilerlemesini gösteren belgeler (Transkript belgeleri, geçilen sınavların bütün listesi, alınan notları gösteren belgeler) sunulmalıdır.
 • Alman dilinin bilindiğini ve konuşulabildiğini gösteren tüm belgeler.
 • Okul diploması veya mesleki eğitim bitirme sertifikaları gibi belgeler.

AB / AEA Vatandaşlarının Aile Üyeleri İçin Oturma İzni

Bu oturum izni Alman vatandaşları haricinde bulunan AB ve AEA vatandaşlarının yabancı aile fertlerinin (eş, aynı cinsten eş, çocuk, anne, baba) ailevi nedenlerle Almanya’da kalmak istemeleri için verilmektedir.

 • Bu oturma izni alındıktan sonra bu izinle kalınacak maksimum süre 5 yıldır.
 • Bu oturma iznine başvuru ücreti 10-28 Euro arasında durumunuza göre sürekli değişmektedir.
 • Bu kişi oturma iznini aldığında, AB ve AEA vatandaşı aile fertleri ile eşit düzeyde haklara sahip olacaktır. (Taşınma, çalışma, iş kurma, işsiz kalma gibi.)

Gerekli Ev

raklar

Genel Evraklar:

 • Doğru olarak doldurulmuş ve üstüne imza atılmış oturma izni başvuru belgesi. ” Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels ” ilk başvuruda bir kez doldurulmalıdır.
 • Uluslararası geçerliliği olan bir pasaport.
 • Kişinin güncel halini temsil eden biyometrik fotoğraf.
 • Her şeyi kapsayan bir sağlık sigortası.

Özel sağlık sigortasına sahip olan kişilerden farklı olarak, Tam teminatlı olan yasal sağlık sigortasına sahip olanlar sağlık sigortalarını belirli aralıklarla uzatmak zorunda değildir.

 • Almanya’da yaşamak için gerekli tüm maddi yeterliliği sağladığınıza dair belgeler.
 • Güncel banka ekstre bilgileriniz.
 • Almanya’da bulunan sponsorunuzdan size kefil olduğuna dair taahhüt mektubu.
 • Almanya’da aile üyenizin yaşadığını gösteren tüm belgeler.
 • ” Meldebestätigung “adıyla istenen ev kaydı sertifikası alınmalı. (İkametgah Kaydı “Einwohnermeldeamt” ofisinden alınmalıdır.)
 • Eğer kişi kirada bulunuyorsa ev sahibi ile imzalanan kira kontratı yanında ev sahibinin vermesi gereken “Einzugsbestätigung ” denilen kişinin evinde kaldığını bildiren mektup.
 • Önceden tarihi belirlenmiş bir randevu alınarak kişisel bir görüşme yapılması kesinlikle gereklidir.

Özel Evraklar:

 • Adayın ve AB/AEA vatandaşı olan kişilerin birlikte aynı adreste ikamet ettiğini gösteren belge. (Almanlar hariç tutulur.)
 • AB/AEA vatandaşı olan aile bireyi ile akrabalığı gösteren tüm belgeler. (Alman vatandaşları hariç)
 • Eş dolayısı ile alınıyorsa evlilik cüzdanı.
 • Aynı cinsiyettense kayıtlı bir ortaklı belgesi de kabul edilmektedir.
 • Doğum belgeleri.
 • AB/AEA vatandaşlarının özgür gezme hakkını doğrulayan tüm belgeler. (Alman vatandaşları hariç)
 • Çalışan kişilerin vermesi gereken iş vereninden yazılı bir mektup. Bu mektupta çalışanın şirketteki rolü, rütbesi, iş türü ve iş sözleşmesinden bahsedilmelidir.
 • Serbest meslek olan şahısların ibraz etmesi gereken belgeler işletme tescil mektubu, vergi numarası ve Vergi değerlendirme belgeleri.
 • İşi olmayan adayların vermesi gereken belgeler yaşam ve ev masraflarını karşılayabileceklerini tescilleyen belgeler ve teminatlı bir sağlık sigorta poliçesi.

AB / AEA vatandaşlarının yabancı aile üyeleri İçin yerleşim izni

Bu yerleşme izni son 5 yıl içinde sürekli olarak Almanya’da ikamet etmiş AB-AEA vatandaşlarının yabancı olan aile üyeleri için çıkartılmıştır. Bu süre içinde ev sahibi olan AB-AEA vatandaşları ile birlikte yaşamış ve bu vatandaşlarla aynı hakları (işte çalışmak, iş açmak, işletmek, işsiz kalmak) kovalamış olmaları gerekmektedir.

Bu oturum izni genelde 10-28 Euro arasında değişse de 24 yaşına gelmiş kişilere bu ücret 22,8 Euro civarına indirilmiştir.

Evraklar

Genel Evraklar:

 • Doğru ve usule uygun olarak doldurulan bir oturum izni Almanya oturum başvurusu. ” Antrag auf Ausstellung einer Daueraufenthaltskarte ” adıyla bilinmektedir.
 • Geçerli bir uluslararası pasaport ve oturum kartı ” Aufenthaltskarte ” yada diğer yollarla alınmış ikamet izni gereklidir.
 • Kişinin güncel halini gösteren fotoğraflar.
 • Almanya’da yaşandığını gösteren belgeler.
 • ” Meldebestätigung “adıyla bilinen ev kaydı sertifikası alınmalı. (İkamet Kayıt “Einwohnermeldeamt” ofisinden alınmalıdır.)
 • Eğer kişi kirada oturuyorsa ev sahibi ile imzalanan kira kontratı ve ev sahibinin vermesi gereken ” Einzugsbestätigung ” adı ile bilinen kişinin evinde kaldığını bildiren mektup.
 • Bütün her şeyi kapsayan sağlık sigortası.

Tam kapsamlı bir sağlık sigortası yaptıran kişiler diğer özel sigorta yaptıran kişilerden farklı olarak sağlık sigortalarını belli aralıklarla uzatmak zorunda değildirler.

 • Önceden tarihi belirlenmiş bir şahsi görüşme randevusu gerçekleşmelidir.
 • Adli sicili gösteren beyan belgeleri. (Adli sicil kayıtları kabul edilmez.)

Özel Evraklar:

 • AB-AEA vatandaşları ile birlikte son 5 yılın içinde “ Freizügigkeitsrecht ” serbest gezme hakkına sahip olunduğuna dair tüm belgeler.
 • Çalışan kişilerin ibraz etmesi gereken iş vereninden yazılı bir mektup. Bu mektupta kişinin şirketteki rolü, rütbesi, iş türü ve iş sözleşmesinden bahsedilmelidir.
 • Serbest meslek olan kişilerin ibraz etmesi gereken belgeler işletme tescil mektubu, vergi numarası, Vergi değerlendirme belgeleri.
 • İşi olmayan adayların ibraz etmesi gereken belgeler yaşam ve ev masraflarını karşılayabileceklerini tescilleyen belgeler ve teminatlı bir sağlık sigortası.
 • Adayın tüm bilgilerini gösteren belgeler. Kayıt otoritesinden alınmış olmalıdır.
 • ” Melderegisterauskunft ” adıyla bilinen kayıt bilgileri raporu ibraz edilmelidir.

 

Esimi Türkiye’den Almanya’ya Nasıl Getirebilirim?

Almanya’da bulunan vatandaşın Türkiye’ye gelmesi vize ile birlikte gerçekleştirilebilir. Aynı zamanda bu durum, göç idaresinden yapılan işlemler ile birlikte de mümkündür.

almanya Aile Birleşimi Kaç Günde Çıkar?

Aile birleşimi vizesi yaklaşık 2 hafta içerisinde çıkar. Ancak evraklar istenilen doğrultuda hazırlanırsa, evrakların çıkma süreci değişir.

almanya Aile Birleşimi Vizesi Ne Zaman Çıkar?

Aile birleşimi vizesinin çıkması ülkeye, bulunma sürecine ve evrakların onay görmesine göre değişkenlik gözetir. İstenilen nitelikler yasal olarak onay gördüğü takdirde 2 hafta içerisinde aile birleşimi vizesi çıkmaktadır. İşlemler belirli ülkeler muaf tutulduğu takdirde değişkenlik sağlar.

Oyla! post

Alakalı İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir