Suudi Arabistan Oturum İzni alabilmek için Suudi Arabistan Pasaport idarelerine başvuru yapılması gerekmektedir. Bu yüzden Suudi Arabistan Oturum İzni almak isteyen kişiler oturum izni başvurusu yaptıkları pasaport idaresinin belirlediği şartları karşılamalılardır.

Her pasaport dairesinin belirlediği şartlar farklılıklar göstermektedir. Bu yüzden oturum izni almak isteyen kişiler muhakkak ki hangi pasaport idari dairesine başvuru talebi oluşturmuşlar ise o daire ile görüşmelilerdir. Ancak genel anlamda ortak olan bazı kriterler vardır.

Bu kriterler erkekler için 60 (altmış) yaşın altında olmaktır. Bunun yanı sıra tehlikeli ve bulaşıcı hastalık barındırmadığını belirten tam teşekküllü bir hastaneden alınmış olan sağlık raporu da gerekmektedir. Kadınlar için ise bu yaş sınırı 45 (kırk beş) olarak belirlenmiştir.

Bu yaşın üzerinde bulunan kadınlara oturum izni verilmez. Kadınlar bu oturum izni talebinde bulunamaz. Erkekler de 60 (altmış) yaş üzeri ise oturum izni talebinde bulunamaz. Belirlenen yaşlardan yaşlı olan kişiler ancak başka bir kişinin ziyaretine gidebilmek için vize başvurusunda bulunmalıdırlar.

Suudi Arabistan oturum izni genelde 1 (bir) yıl süre zarfı için verilmektedir. Bu süre zarfının sonunda daha önceden başvuru yapılarak oturum izni alınan pasaport idare ofisine oturum iznini uzatmak için başvuru yapılır. Belirlenmiş olan ücret karşılığında oturum izni uzatılabilir.

Suudi Arabistan’a çalışma vizesi ile giden bir kişi ailesini yanına ziyaretçi olarak getirebilir. Ailesi çalışma vizesi bulunan kişinin davetiye mektubu ile beraber aile ziyareti vizesi alabilir. Ancak çalışma vizesi ile orada bulunan kişinin ailesi Suudi Arabistan oturum iznine başvuru yapamaz.

Çünkü çalışma izni ile orada bulunan ve oturum izni almış olan kişi tam anlamıyla oturum izninin bütün haklarına sahip olamamaktadır. Bu yüzden Suudi Arabistan Pasaport idaresinden tam oturum izni almayan bir kişinin ailesini yanına sürekli bulundurması söz konusu değildir.

Eğer bu kurallara uymayarak yasa dışı yollarla ailenizi yanınızda bulundurursanız sizin de Suudi Arabistan çalışma vizeniz iptal edilerek sınır dışı edilirsiniz. Bu yüzden yurt dışında bulunduğunuz ülkelerde ki kurallara uymak çok önemlidir.

Suudi Arabistan’da oturum izni almak isteyen kişiler Medine’de bulunan pasaport idare ofisine pasaport ve kimlik bilgilerini içeren evrakları ibraz etmek zorundadır.

İbraz edilen belgelerden sonra Suudi Arabistan Pasaport İdaresi Ofisi belgelerinizi inceleyerek gerekli şartları karşılamanız durumunda oturum iznini verecektir.

Suudi Arabistan devlet yetkilileri oturum izninde yaşanan problemlerden ötürü yeni bir çalışma başlatmışlardı ve bu çalışmanın sonuna geldiği duyuruldu. Bu çalışma 1 (bir) yıl süre zarfı için verilen Suudi Arabistan Oturum izni süresini 5 (beş) yıla uzatmak içindi.

Gerekli onaylar alındıktan sonra Suudi Arabistan yetkililerinin imzalaması sonucu hayata geçecek olan bu çalışma oturum izni almak isteyen kişilere oldukça kolaylık sağlayacak. Suudi Arabistan oturum izni almak için gerekli ortak evrakları aşağıda açıklayacağız.

Detaylı bilgi için yetkili vize merkezimizden danışman hizmeti alabilirsiniz. Uzman çalışma arkadaşlarımız sizlere Suudi Arabistan vize alımında, Suudi Arabistan oturum izni alımında ve Suudi Arabistan vatandaşlık alımında yardımcı olmaktan mutluluk duyacaklardır.

  • Biyometrik Fotoğraf (yeni çekilmiş, güncel, gözlüksüz, arka fon beyaz olmalı, 2 adet, 4.5 cm 6 cm ebatlarında)
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • İkametgah belgesi
  • Tam vukuatlı sabıka kaydı ve adli sicil belgesi
  • Suudi Arabistan vize başvuru formu
  • Çalışma vizesi ile oturum izni alınacak ise çalışmak için firma, kurum ve ya kuruluştan gelmiş olan davetiye
  • Sağlık raporu ( herhangi bir bulaşıcı hastalık taşınmadığına dair)

Suudi Arabistan Oturum Başvurusu

Suudi Arabistan Aile Birleşimi

Suudi Arabistan Aile Birleşimi Yoluyla Oturum İzni almak isteyen kişiler Suudi Arabistan’da bulunan pasaport idare ofislerine başvurmalılardır. Evlenme sureti ile Suudi Arabistan Aile Birleşimi Yoluyla Oturum İzni alma isteyen kişilerin karşısına birden fazla seçenek ve yol çıkmaktadır.

Bu seçeneklerden ilki bir Suudi Arabistan Vatandaşı ile bir yabacı uyruklu kişi evlenmek istiyor ise öncelikle yabancı uyruklu olan kişinin oturum izninin olması gerekmektedir. Evlenme akdi işlemlerinin resmi makamlarca başlatılıp yürütülebilmesi için evlenme isteyen tarafların ikisinin de Suudi Arabistan’da ikamet ediyor olması gerekmektedir.

Evlilik için gerekli resmi belgelerin dayanağı yabancı uyruklu olan taraf için Suudi Arabistan’da ikamet ediyor olmasıdır. Kimlik bilgilerinin tespiti ve tasdiki bu ikamet belgesi üzerinden gerçekleştirilir.

Bu yüzden oturum izni Suudi Arabistan’da evlenerek yaşamak isteyenler için hayati bir ihtiyaçtır. Evlenmek isteyen kişiler tarafından düzenlenerek ibraz edilen belgeler emirliklere gönderilir. Suudi Arabistan emirlikler ile yönetilmektedir. Emirlikler orada sanki Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde ki valilikler gibidir.

Suudi Arabistan Aile Birleşimi Yoluyla Oturum İzni almak isteyen bir kadın Suudi Arabistan’da doğmamışsa ve yabancı uyruklu ise İçişleri bakanlığından muvafakat name almalıdır. Ancak bu durumda Suudi İçişleri bakanlığı muvafakat name verme işlemini evlenmek isteyen kişilerin bulunduğu emirliğe göndermektedir.

Emirlik ise Suudi Arabistan doğumlu olmayan ve yabancı uyruklu olan bu kadına oturum izni ve evlilik izni vermek için kocasından ona kefil olmasını ister.

Kefaletname verildikten sonra emirlik kadın için muvafakat name hazırlar. Hazırlanan bu muvafakat name imzalanıp mühürlendikten sonra kadına oturum izni çıkartılır. Oturum iznini alan kadın artık erkek ile resmi nikah kıyabilmek için gerekli bütün şartları tamamlamış olur.

Erkek tarafından Suudi Arabistan yetkili makamlarına evlilik başvurusu yapılabilir. Evlilik yoluyla oturum izni alan kadınlar 2 (iki) yılda bir oturum izinlerini yeniletmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde eğer Suudi Arabistan vatandaşlığı almamış ise bu durum her 2 (iki) sene de bir tekrar eder. Suudi Arabistan Vatandaşlığına kabul edilen kişiler için ise bu şart aranmaz.

Suudi Arabistan Aile Birleşimi Yoluyla Oturum İzni almak isteyen bir erkek Suudi Arabistan’da doğmamış ise ve yabancı uyruklu ise Suudi Arabistan İçişleri bakanlığına müracaat etmelidir. Suudi Arabistan İçişleri bakanlığı bu talebi inceleyerek evlilik yapılmak istenen emirliğe gönderir. Emirlik İçişleri bakanlığından gelen bu belgeleri inceler ve erkek kişi hakkında muvafakat name hazırlar.

Emirlik çalışanları muvafakat name hazırlamadan önce evlenecek kadının ve babasının evlenecek olan erkek damatlarına kefaletname vermesini ister. Kefaletname verildikten sonra emirlik muvafakat name hazırlayarak imzalar ve mühürler. İmzalanan bu muvafakat name ile önce evlilik için oturum izni alınır. Suudi Arabistan Aile Birleşimi Yoluyla Oturum İzni alındıktan sonra evlilik işlemlerini başlatmak için resmi makamlara başvuru yapılır.

Muvafakat name alan damadın aileden gelen ya da Suudi Arabistan’a seyahat etmeden önce yaşadığı yer ve bölgede ki kalıtsal ve kronik hastalıkları taşımadığına dair bir sağlık raporu ibraz etmelidir. Bu sağlık raporu tam teşekküllü bir hastaneden alınmalıdır.

Alınan bu rapor Suudi Arabistan emirliğine ibraz edilmelidir. Suudi Arabistan emirliği ibraz edilen bu belgeyi inceler ve gerek görmesi halinde Suudi Arabistan’da bulunan ve yetkili makamlarca yetkilendirilmiş olan hastanelerden raporun doğruluğunu onaylatmanızı isteyebilirler.

Suudi Arabistan Aile Birleşimi Yoluyla Oturum İzni alan erkek kişiler kalmaya devam edecekse mutlaka 2 yılda bir oturum izinlerini yenilemeleri gerekmektedir. Ancak bu süre içerisinde Suudi Arabistan Vatandaşlığına kabul edilen kişiler için bu şart aranmaz.

Suudi Arabistan Vatandaşlık İşlemleri

Suudi Arabistan Vatandaşlık hakkına sahip olabilmek için çeşitli yollar vardır. Suudi Arabistan Devleti bu çeşitli yolların meşruluğunu korumak adına bu konuda hükümler belirten yasalar hazırlamışlardır. Bu yollardan herhangi birisi ile Suudi Arabistan Vatandaşlık Başvuru talebi yapılabilir.

Suudi Arabistan Vatandaşlık Başvuru talebi yapan kişiler içinde bulundukları duruma göre değerlendirilerek yasada bulunan ilgili hüküm üzerinden işleme tabi tutulurlar. Suudi Arabistan Vatandaşlık almak isteyen kişiler belirli şartları taşımalıdırlar.

Suudi Arabistan Devleti tarafından belirlenen bu koşulları taşımamanız durumunda vatandaşlık başvuru talebiniz red cevabı alacaktır. Ancak belirlenen şartları karşılayan kişiler ise değerlendirmeye tabi tutularak işlemlerde sıkıntı ve ya problem çıkmaması durumunda Suudi Arabistan Vatandaşlık hakkını elde ederler.

Suudi Arabistan Devleti genel anlamda vatandaşlık başvurusu yapan kişiler için puanlama sistemi kurmuştur. Ancak vatandaşlık başvuru talebinde bulunan kişinin sosyal durumuna göre puanlama sistemi ve karşılaması gereken toplam puan değişiklik göstermektedir.

Suudi Arabistan Vatandaşlık başvuru talebi hakkında detaylı bilgi almak için yetkili danışma merkezlerine başvurabilir ve ya yetkili vize merkezimizden danışmanı hizmeti alabilirsiniz.

Yabancı uyruklu bir baba Suudi uyruklu bir anneden doğan çocuğun Suudi Arabistan Vatandaşlık hakkı kazanması için toplamda elde etmesi gereken puan 7 (yedi) ‘dir. Belirlenen bu puan sisteminde ki her bir puan ise Suudi Arabistan Anayasasında bulunan kanun maddeleri ve hükümlerle sabitlenmiştir. Örneğin çocuk ortaöğretim mezunu ise 1 (bir) puan alır.

Eğer çocuğun Suudi Arabistan Vatandaşlığına sahip kardeşi bulunuyorsa o zaman çocuk 2 (iki) puan alır. Çocuk reşit olduğu tarihte sürekli olarak Suudi Arabistan’da yaşıyor ve hayatına hem iş hem sosyal anlamda orada devam ediyor ise 1 (bir) puan alır.

Eğer çocuğu sadece annesinin babası Suudi Arabistan Vatandaşı ise çocuk 2 (iki) puan alır. Fakat çocuğu annesinin babası ve annesinin babasının babası bir Suudi vatandaşı ise başvuru yapacak olan bu çocuk 6 puan almaktadır.

Yukarıda örneklerle belirtildiği gibi çocuk puan toplamalıdır. Yabancı uyruklu bir babadan ve Suudi Arabistan uyruklu bir anneden doğan çocuk vatandaşlık başvuru talebi yapabilmek için toplamda en az 7 (yedi) puan toplamalıdır. Toplamda belirtilen puanı toplayamayan çocuğun yapacağı vatandaşlık başvuru talebi Suudi Arabistan yetkili makamlarınca reddedilecektir.

Bir diğer örnek ise Suudi Arabistan uyruklu bir erkek ile evli olan yabancı uyruklu bir kadının Suudi Arabistan Vatandaşlık başvurusu talebidir. Burada kadın vatandaşlık başvuru talebinde bulunabilmek için 17 (on yedi) puana ihtiyaç duymaktadır.

Belirlenen puanı toplayan kadın vatandaşlık başvurusu talebi oluşturabilir. Ancak belirlenen puanı toparlayamayan kadınlar ise Suudi Arabistan Vatandaşlık başvuru talebi oluşturamazlar. Burada kadının Suudi uyruklu bir erkekle evlenmeden önce Suudi Arabistan’da kesintisiz 10 (on) yıl yaşamış ise 2 (iki) puan kazanır. Eğer bu kadın Suudi Arabistan’da doğmuş ise yine 2 (iki) puan kazanır.

Eşiyle beraber kıydırdıkları resmi nikah sonrası her yıl için 2 (iki) puan kazanır. Ancak bu madde ile en fazla 12 (on iki) puan toplanabilir.  Eğer bir çocuk doğurmuş ise 2 (iki) puan kazanır. Eğer birden fazla çocuğu var ise sayısına bakılmaksızın 4 (dört) puan kazanır.

Eğer üniversite ya da daha üst bir diploma sahibi ise 2 (iki) puan kazanır. Suudi Arabistan Devleti Anayasası tarafından hükmedilen puanlamalar bunlardır. Belirlenen bu toplam puan sayısını karşılayan kadınlar Suudi Arabistan Vatandaşlık başvuru talebinde bulanabilirler. Aksi halde Suudi Arabistan Vatandaşlık başvuru talebinde bulunan kadınlar ret cevabı alacaklardır.

Suudi Arabistan Vatandaşı İle Evlilik

Türk vatandaşlarının Suudi Arabistan vatandaşı olan kişilerle evlilik yapması durumunda ülke, oturum izni ve vatandaşlık vermektedir. Evlilik sebebi ile ülkede bulunacak kişinin konsolosluğa evlilik bildirimi yapması gerekir. Bununla birlikte verilmesi gereken pasaport, aile cüzdanı gibi belgeler de vardır.

Suudi Arabistan Vatandaşlık Şartları

Suudi Arabistan vatandaşı olma şartları, belirli puanlara göre düzenlenmiştir. Toplam 7 puan alan kişi vatandaş olma hakkına sahiptir. Ortaöğretim diploması sahibi olma, aile bireylerinin ülkede yaşıyor olması, Suudi Arabistan vatandaşı ile evlenmek gibi belirli şartlar vardır. Bu şartların 7 puanlık kısmını sağlayan kişiler, ülke vatandaşı olabilir.

Suudi Erkekle Evlenmek

Türk vatandaşı olan kadınların, Suudi bir erkekle evlenmesi durumunda aile birleşimi vizesine başvuru yaparak ülkeye gitmesi mümkündür. Konsolosluğa evlilik bildirimi yapılması ardından oturum izni alınabilir. Türk kadınları, evlilik amaçlı ülkede bulundukları süre içinde vatandaşlık başvurusunda da bulunabilir.

Suudi Arabistan Aile Birleşimi

Suudi Arabistan’da yaşayan akrabaları ziyaret etmek, evlenmek, ebeveynlerin yanına yerleşmek gibi amaçlarla ülkeye gidecek olan kişilerin aile birleşimi vizesine başvurması gerekir. Bu vizenin başvuru şartları ve gereken belgeler, Suudi Arabistan konsolosluğu tarafından yayınlanır. Başvuru formunu konsolosluğun web adresinden doldurduktan sonra istenen belgeleri hazırlayarak vize merkezine verebilirsiniz.

Suudi Arabistan Oturum İzni

Suudi Arabistan’da uzun süre kalacak olan kişilerin oturum izni başvurusunda bulunması zorunludur. Öncelikle ülkeye gitmek için uzun süreli vize türlerinden birini almalısınız. Ülkeye gittikten sonra oturum izni başvurusunda bulunabilirsiniz.

Suudi Arabistan Vize Başvurusu

Ülkenin vize başvuruları, konsolosluk web sitesinden yayınlanan başvuru formu üzerinden yapılabilir. Formu doldurmanız ardından konsolosluk randevusu alabilir ve gerekli belgeleri hazırlayarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Suudi Arabistan Vatandaşlık Başvurusu

Suudi Arabistan vatandaşı olmak için yayınlanan puan sistemi şartlarını inceleyerek yeterli puanınız olup olmadığını görebilirsiniz. 7 puana sahip kişiler, vatandaşlık başvurusunda bulunabilir.

Suudi Arabistan Oturma İzni Nasıl Alınır?

Çalışma izni ile Suudi Arabistan’a gelen yabancılar 90 gün içerisinde oturum izni almak zorundadır. Başvurular belirlenmiş olan şartların yerine getirilmesinin ardından çalışma ofislerine yapılır.

Suudi Arabistan Türklere Vize Veriyor Mu?

Suudi Arabistan ile Türkiye arasında vize muafiyeti yoktur ancak vize anlaşmasına göre diplomatik pasaport için vize şartı bulunmaz.

Suudi Arabistan Vize Veriyor Mu?

Diplomatik pasaport dışında tüm Türk vatandaşları vizeye tabi olduğu için Suudi Arabistan konsolosluğu tarafından vize verilmektedir.

Oyla! post

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

Menü
Destek Hattı