Birçok resmi kurum tarafından istenen belgelerin başında gelen muvafakatname; kamuoyunda izin belgesi olarak adlandırılır. Genellikle gayrimenkul sektöründe kullanılan bu izin belgesi; küçük çocukların ebeveynlerinden alınabilir, araştırmalar için alınabilir, tıbbi onaylar için ya da eğitim için alınabilir.

Muvakatname Türleri Nelerdir?

Muvakatname; bir taraftan diğerine izin istenmesi için yazılı bir belge olarak tanımlanır. İş açısından yasal olarak, bir eylemin başlatılması için, izin istenir. Bu yüzden onay mektubu önemli bir belgedir.

Bir kuruluşun isteyebileceği 3 farklı muvafakatname türü bulunur:

 • Açık onay mektubu: Direkt onay olarak adlandırılır.
 • Örtülü onay mektubu: Yanıtlayanların faaliyetlerinden tanımlanan dolaylı onayolarak adlandırılır.
 • Devre dışı bırakma izni: Kuruluşların verilecek izni reddetmesine yönelik sunulan, izin alma yöntemi olarak bilinir.

Bu onay mektuplarının yanında; ebeveyn izin formu, tıbbi onay formu, eğitim onay formu, araştırma onay formu gibi türler de bulunur. İzin alınacak merciin onayı vermesi için, izin istenmesinin nedeni konusunda açık ve net olunmalıdır.

Muvafakatname Mektubu Nasıl Yazılır?

Muvakatname yazılırken, mektubu hazırlayacak kişinin, birçok noktaya dikkat etmesi gerekir. İzin ihtiyacının nedeni yazılır.

 • İlgili makamın ve alıcının adı yazılır.
 • İznin geçerli olacağı yer adı belirtilir.
 • İmza, isim ve soyisim belirtilir.
 • E-posta ve cep telefonu numarası verilir.

Rıza mektubu olarak da adlandırılan bu izin belgesi formatı; izin konusuna göre değişkenlik gösterir.

Muvafakatname Nereden Nasıl Alınır?

Muvakafatname; resmi bir işlem için kullanılıyorsa, noter huzurunda alınıp onaylanır. Belgeyi alacak kişi ve yasal sorumluları, belgenin düzenlendiği sırada, noter huzurunda hazır bulunmalıdır.

Onay belgesinde ismi geçecek kişilerin kimliği, öğrenci belgesi evraklar da hazır bulundurulmalıdır. Düzenlenecek onay belgesinin konusuna göre, mektup formatı hazırlanır.

Muvafakatname Hangi Durumlarda İstenir?

Noter huzurunda düzenlenerek alınan onay mektubu, birçok farklı durum için talep edilebilir.

 • Türk Medeni Kanunu kapsamında, evli bir kişinin evini satarken eşinden alması gereken onay belgesi olmalıdır. Bu belge olmazsa, evin satışı gerçekleşmez.
 • 18 yaş altı kişilerin, herhangi bir faaliyeti gerçekleştirirken (spor faaliyetleri vs.) izin belgesine ihtiyaç duyulur.
 • Miras yoluyla taşınmaz ya da araç devir işlemleri için, 18 yaş altı kişilerin izin belgesi alması gerekir.
 • Boşanan anne ve babalar, çocuklarına pasaport alırken; çocuğun velayeti olan kişiye bakılmaksızın izin belgesi alması gerekir.
 • Konut kredilerinde de eşlerden kredi muvafakatnamesiistenir.

Noterlerden alınan izin belgesinde ortalama 100 TL ile 200 TL arasında değişen bir ücret bulunur. İzin belgesine eklenecek kelime sayısı da ücretlere etki eder.

Muvafakatname İçin Gereken Belgeler Nelerdir?

Özellikle noterden alınan ancak emniyet müdürlüklerinden de ücretsiz olarak temin edilebilen muvafakatname bulunur. İzin belgesi için gerekli evraklar, işlem türüne göre değişkenlik gösterir. Ancak kimlik ve öğrenci belgesi muhakkak olmalıdır.

İzin belgeleri belli bir süre için ya da süresiz olarak düzenlenebilir. İzin belgesinin noter tarafından iptal edilebilmesi için, izin tarihlerinin belgede belirtilmiş olması gerekir. Yurtdışı işlemleri için alınacak izin belgeleri için, konsolosluklara başvurulmalıdır.

Muvafakatname Alırken ve Verirken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Muvafakatname; işlemlerin daha resmiyet kazanması için, ilgili kurum ya da kişilerin bilgisi dahilinde düzenlenen bir belgedir. İzin belgesinin resmi nitelik kazanması için, bazı bilgilerin zorunlu bulunması gerekir.

 • İzin belgesi verecek kurum ya da kişi kimlik bilgileri
 • İzin verilecek konu
 • İzin belgesini veren kişinin adres ve iletişim bilgileri
 • İzin belgesinin süresi
 • İzni veren kurum ya da kişinin imzası

Belgenin noter huzurunda hazırlanması ve onaylanması gerekir. Belge üzerinde; eğer varsa özel durumlar belirtilmelidir. İzin belgesinde; verilen iznin sınırları tam olarak çizilmeli, süresi belirlenmesi ve noter huzurunda tasdikinin yaptırılması gerekir.

Onay mektubunu alan kişilerin dikkat etmesi gereken en önemli husus; belgenin, işlemlere uygun şekilde düzenlenip düzenlenmediğini kontrol etmektir. Belgenin amacına uygun şekilde düzenlenmiş olması gerekir.

Amaca uygun olmayan ya da suç teşkil edecek belgeleri almaktan kaçınarak, doğru belgeleri almalıdır. Eğer belge amacına ulaşır ama belge üzerinde belirtilen süre dolarsa; sorumluluğu üzerinden atmak için, noter aracılığı ile, karşı tarafa durumun bildirilmesi gerekir.

Düzenlenen izini belgelerinin; noter aracılığıyla düzenlenmiş tek tip belge olması da belge talebinde bulunan kişilerin dikkat etmesi gereken noktalar arasında yer alır.

Noter huzurunda düzenlenen izin belgelerinin işlemleri, aynı gün içinde tamamlanırken; resmî kurumlarca düzenlenen belgelerde, kesin bir süre bulunmaz. Almanya vize evrakları için tıklayınız.

Muvafakatname Nedir Ne İşe Yarar?

Vize işlemlerinin yapılabilmesi için başvuru sahibinden alınan izin belgesi. Aracı firmaların başvuru sahibi adına işlemleri gerçekleştirebilmesi için muvafakatnameye ihtiyacı bulunmaktadır.

Muvafakatname Nasıl Yapılır?

Muvafakatname noter ya da emniyet müdürlükleri aracılığı ile alınmaktadır. Muvafakatname almak isteyen kişiler en yakın Emniyet Müdürlüğü’ne ya da notere başvurmalıdır.

Muvafakat Belgesi Nasıl Alınır?

Genellikle pasaport işlemleri için kullanılan muvafakatnamenin Emniyet Genel Müdürlüğü yerine noter aracılığı ile alınması daha doğrudur.

Oyla! post

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

Menü
Destek Hattı